Božji načini obnavljanja

Pročitajte: Hošea 14

1 Samarija će opustjeti
jer se usprotivila svojemu Bogu:
Oni će pasti od mača.
Djeca će se njihova razmrskati,
a njihove trudne žene rasporiti.
2 Izraele, obrati se Gospodinu, svome Bogu!
Vlastitom si krivnjom pao.
3 Uzmite sa sobom riječi pokajanja!
Obratite se Gospodinu i recite mu:
»Oduzmi svu krivnju i umilostivi se!
I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev svojih usana.
4 Naš pomoćnik ne će biti Asur!
Na konjima ne ćemo više jahati
i ne ćemo više govoriti djelu svojih ruku, Bože naš,
jer u tebi nalazi sirota milosrđe.«

5 »Od njihova otpada iscijelit ću ih
i srdačno ih ljubiti jer se moj gnjev odvratio od njih.
6 Bit ću Izraelu kao rosa.
Cvjetat će kao ljiljan.
Ukorijenit će se kao libanonski cedrovi.
7 Raširit će se njegove grane.
Krasota će mu biti kao u masline.
Njegov će miris biti kao libanonski.
8 Tada će opet stanovati u sjeni
i opet sijati žito,
i cvjetat će kao vinova loza.
Postat će slavni kao libanonsko vino.

9 Što hoće još Efrajim od idola?
Ja ću ga sam tada uslišati i gledati na nj.
Ja sam kao uvijek zeleni čempres.
Od mene je tvoj plod.«

10 Tko je tako mudar da ovo razumije?
Tko je tako razuman da to shvati?
Jer su pravi Gospodnji putovi.
Pravednici hode po njima.
A zlikovci na njima padaju.

Tada će opet stanovati u sjeni i opet sijati žito, i cvjetat će kao vinova loza.

Hošea 14:8

JEDNA od najpotresnijih pjesama u mjuziklu Najveći showman je Od sada pa nadalje. Pjeva ju glavni lik nakon što dođe do nekih bolnih spoznaja o tome kako je nanio bol svojoj obitelji i prijateljima. Pjesma slavi radost povratka kući i zaključka da je ono što već imamo više nego dovoljno.

Hošeina knjiga završava u sličnom tonu – radosti koja oduzima dah i zahvalnosti zbog obnove koju Bog pruža onima koji mu se vrate. Veći dio knjige, koja uspoređuje odnos Boga i njegova naroda s odnosom Hošee i njegove nevjerne žene, Bog tuguje jer ga Izrael ne voli i ne živi za njega.

Ali u 14. poglavlju prorok veliča obećanje Božje bezgranične ljubavi, milosti i obnove – dostupno svima koji mu se vraćaju skrušeni zbog načina na koji su ga napustili (r. 2-4). »Od njihova otpada iscijelit ću ih i srdačno ih ljubiti« (r. 5), obećava Bog. A ono što se činilo nepopravljivim, opet će biti cijelo i obilno, kad se Božja milost spusti poput rose opet će »sijati žito, i cvjetat će kao vinova loza« (r. 5-7).

Kad povrijedimo druge ili Božju dobrotu uzimamo zdravo za gotovo, lako je pretpostaviti da smo zauvijek pokvarili dobre darove koje smo dobili. No dođemo li k njemu, otkrivamo da nas Njegova ljubav uvijek želi zagrliti i obnoviti.

– Monica La Rose

Bože, nauči nas vjerovati u tvoju dobrotu – uvijek.