Božja ljubav je jača

Pročitajte: Pjesma nad pjesmama 8:6-7

6 Stavi me kao pečat na srce,
kao pečat na svoju ruku.
Jest, ljubav je jaka kao smrt
i ljubomora je tvrda kao grob.
Njezin je žar kao plameni oganj,
vatra Gospodnja.
7 Ljubav ne mogu ugasiti najveće vode,
niti je rijeke mogu iščupati.
Kad bi netko ponudio za ljubav
sve svoje imanje, bio bi prezren.

Jest, ljubav je jaka kao smrt.

Pjesma nad pje. 8:6

ALYSSA Mendoza je 2020. godine usred noći primila neočekivanu poruku od svoga oca. Pisalo je što treba učiniti za svoju majku na dvadeset i petu godišnjicu braka svojih roditelja. Zašto je to bilo šokantno? Alyssin otac preminuo je deset mjeseci prije. Otkrila je da je napisao poruku i zakazao njezino slanje dok je još bio bolestan, znajući da možda tada neće biti živ. Također je dogovorio i platio dostavu cvijeća za sve suprugine buduće rođendane, obljetnice i Valentinovo.

Ova bi priča mogla biti primjer ljubavi koja je detaljno opisana u Pjesmi nad pjesmama. »Jest, ljubav je jaka kao smrt, i ljubomora je tvrda kao grob« (r. 6). Usporediti grobove i smrt s ljubavlju čini se čudnim, ali oni su snažni jer se ne odriču svojih zatočenika. Međutim, ni prava ljubav se neće odreći voljene osobe. Knjiga doseže svoj vrhunac u 6. i 7. retku, opisujući bračnu ljubav toliko jakom da je ni rijeke ne »mogu iščupati« (r. 7).

U cijeloj Bibliji ljubav muža i žene uspoređuju se s Božjom ljubavi (Izaija 54:5; Efežanima 5:25; Otkrivenje 21:2). Isus je mladoženja, a crkva je njegova zaručnica. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama tako što je poslao Krista da se suoči sa smrću kako ne bismo morali umrijeti za svoje grijehe (Ivan 3:16). Bili u braku ili ne, upamtimo da je Božja ljubav jača od svega što možemo zamisliti.

– Julie Schwab

Isuse, podsjeti nas svakoga dana na svoju ljubav.