Vjera i odrastanje

Pročitajte: Ponovljeni zakon 5:28-33

28 Kad je Gospodin čuo vaše riječi, što mi ih glasno kazaste, reče mi Gospodin: Čuo sam riječi što ti ih taj narod glasno reče. Imaju pravo u svemu što kažu. 29 O, kad bi im bilo srce uvijek takvo da me se vazda boje i drže sve moje zapovijedi! Tada bi bilo uvijek dobro njima i njihovoj djeci. 30 Idi i reci im: Vratite se u svoje šatore! 31 A ti ostani ovdje kod mene! Kazat ću sve zapovijedi, zakone i naredbe koje ćeš ih naučiti, da po njima rade u zemlji koju ću im dati u posjed. 32 Gledajte dakle da činite tako kako vam je zapovjedio Gospodin, Bog vaš! Ne odstupajte od toga ni desno ni lijevo! 33 Idite točno putem što vam ga je pokazao Gospodin, Bog vaš, da ostanete na životu i da vam dobro bude, i da dugo prebivate u zemlji koju ćete uzeti u posjed!«

O, kad bi im bilo srce uvijek takvo da me se vazda boje i drže sve moje zapovijedi!

Ponovljeni zak. 5:29

TINEJDŽERSKE godine ponekad su među najtežim razdobljima u životu – i za roditelje i za dijete. U potrazi za neovisnošću od svoje majke, otvoreno sam odbacila njezine vrijednosti i pobunila se protiv njezinih pravila, smatrajući da je njihova svrha samo učiniti me jadnom. Iako smo se u međuvremenu složile oko tih stvari, vrijeme mog odrastanja bilo je prožeto napetošću. Mama je nesumnjivo bila tužna zbog mog odbijanja da poslušam mudrost njezinih uputa, jer je znala da će me poštedjeti nepotrebne boli.

Bog je jednako tako volio svoju djecu, Izrael. Predao im je svoju mudrost da žive u skladu s onim što znamo kao Deset zapovijedi (r. 7-21). Iako se na njih može gledati kao na popis pravila, Božja namjera očituje se u njegovim riječima Mojsiju: »Tada bi bilo uvijek dobro njima i njihovoj djeci!« (r. 29). Mojsije je prepoznao Božju želju i rekao da će zbog poslušnosti zapovijedima moći uživati u Božjoj prisutnosti u zemlji koju će dobiti u posjed (r. 33).

Svi prolazimo kroz razdoblje odrastanja s Bogom, ne vjerujući da su njegove smjernice za život doista za naše dobro. Važno je shvatiti da nas on želi dovesti do duhovne zrelosti, sve veće sličnosti Kristu. (Psalam 119: 97-104; Efežanima 4:15; 2 Petrova 3:18).

– Kirsten Holmberg

Oče, želimo vjerovati da ti znaš što je najbolje za nas.