Riječi koje traju

Pročitajte: Jeremija 36:27-32

27 Nakon što je kralj spalio svitak s riječima što ih je bio zapisao Baruh, kako ih je kazao Jeremija, dođe Gospodnja riječ Jeremiji: 28 »Uzmi sebi drugi svitak i napiši u nj sve riječi što su bile zapisane u prijašnjem svitku, što ga je spalio Jojakim, Judin kralj. 29 A za Jojakima, Judina kralja, objavit ćeš: Ovako veli Gospodin: Ti si spalio ovaj svitak i rekao: Zašto si napisao u njemu: Doći će babilonski kralj i opustošiti svu zemlju i istrijebiti iz nje ljude i stoku? 30 Zato objavljuje Gospodin za Jojakima, Judina kralja: Ne će mu potomak sjediti na Davidovu prijestolju. Mrtvo će njegovo tijelo biti predano žegi dana i studeni noći. 31 Ja ću na njemu, na njegovu potomstvu i na njegovim dvoranima kazniti njihova zlodjela, i pustit ću na njih i na jeruzalemske stanovnike, i na Judejce svu nesreću kojom sam im zaprijetio, ali oni ne poslušaše.« 32 I uze Jeremija drugi svitak i dade ga pisaru Baruhu, Nerijinu sinu, i on napisa u nj kako mu je kazivao Jeremija: sve riječi knjige koju je bio spalio Jojakim, Judin kralj. Njima su bile pridodane još slične riječi.

… dođe ova riječ Jeremiji od Gospodina.

Jeremija 36:1

POČETKOM devetnaestog stoljeća Thomas Carlyle dao je filozofu Johnu Stuartu Millu da pogleda njegov rukopis. Slučajno ili namjerno, rukopis je bačen u vatru. Bio je to jedini Carlyleinov primjerak. Neustrašivo se upustio u ponovno pisanje izgubljenih poglavlja. Plamen nije mogao zaustaviti priču koja je ostala netaknuta u njegovu umu. Od velikoga gubitka Carlyle je stvorio svoje kapitalno djelo Francuska revolucija.

U posljednjim danima dekadentnog kraljevstva drevne Jude, Bog je rekao proroku Jeremiji: »Uzmi sebi svitak knjige i napiši u nj sve riječi što sam ti ih rekao« (r. 2). Poruka je otkrila brižno srce Boga koji poziva svoj narod na pokajanje kako bi izbjegao neposrednu nesreću (r. 3).

Jeremija je učinio kako mu je rečeno. Svitak je ubrzo našao put do judejskog kralja Jojakima, a on ga je razderao »pisarskim nožem i bacio… u oganj« (r. 23-25). Kraljev čin samo je pogoršao stvari. Bog je rekao Jeremiji da napiše drugi svitak s istom porukom. A za Jojakima je rekao: »Ne će mu potomak sjediti na Davidovu prijestolju. Mrtvo će njegovo tijelo biti predano žegi dana i studeni noći« (r. 30).

Moguće je zapaliti Božje riječi bacajući knjigu u vatru. Moguće, ali krajnje uzaludno. Riječ koja stoji iza riječi traje zauvijek.

– Tim Gustafson

Oče, molimo te, daj nam srce kajanja – a ne prkosa.