Izmrvljeno iznutra

Pročitajte: Psalam 32:1-5

Blago onome komu je oproštena opačina,
komu je grijeh izbrisan!
2 Blago čovjeku kojemu Gospod ne uračunava krivnje
i u čijem duhu nema prijevare!
3 Dok sam šutio, sahnuše moje kosti,
jecao sam cijeli dan.
4 Jer dan i noć ležala je teško na meni tvoja ruka,
kao na ljetnoj pripeci trošila se moja snaga.

5 Tada priznah tebi svoj grijeh
i ne zatajih svoju krivnju.
Rekoh: »Priznat ću Gospodu svoje opačine!«
I tada si oprostio krivnju mojega grijeha.

Pročitajte: Matej 7:1-5
1 Ne sudite! I ne ćete biti suđeni. 2 Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. 3 Što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svojemu oku ne osjećaš? 4 Ili kako možeš reći svome bratu: Daj da izvadim trun iz tvoga oka, a eto brvno u tvome oku? 5 Licemjeru, izvadi najprije brvno iz svojega oka! Tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svojega brata.

Rekoh: »Priznat ću Gospodu svoje opačine!« I tada si oprostio krivnju mojega grijeha.

Psalam 32:5

KAD sam bila tinejdžerica, mama je na zidu naše dnevne sobe naslikala sliku koja je tamo ostala nekoliko godina. Prikazivala je drevnu grčku scenu razrušenog hrama s bijelim stupovima, razbijenom fontanom i slomljenim kipom. Dok sam promatrala helenističku arhitekturu koja je nekada odisala slavom i ljepotom, pokušavala sam zamisliti što ju je uništilo. Bila sam znatiželjna, pogotovo kad sam počela proučavati propast nekada velikih i uspješnih civilizacija.

Izopačenost i bezobzirno uništavanje koje danas vidimo oko sebe mogu biti zabrinjavajući. Prirodno je da to pokušavamo objasniti pokazujući na ljude i narode koji su odbacili Boga. Ali ne bismo li trebali pogledati sebe? Sveto nas pismo upozorava da smo licemjeri kad druge pozivamo da se okrenu od svojih grješnih putova, a da istodobno dublje ne zavirimo u svoja srca (Matej 7:1-5).

Psalam 32. poziva nas da vidimo i priznamo vlastiti grijeh. Tek kad prepoznamo i priznamo svoj grijeh, možemo doživjeti slobodu od krivnje i radost istinskog pokajanja (r. 1-5). I dok se radujemo spoznaji da nam Bog nudi potpuno oproštenje, tu nadu možemo podijeliti s drugima koji se također bore s grijehom.

– Cindy Hess Kasper

Oče, zahvaljujemo ti na daru oproštenja. Pomogni nam da prije kritike drugih preispitamo vlastito srce.