Proučavanje pisama

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 5:39-47

39 Istražujete Pisma jer mislite da imate u njima vječni život! Upravo su ona koja svjedoče za mene. 40 Ipak, vi ne ćete doći k meni da imate život.
41 Ja ne primam slave od ljudi. 42 Ali vas poznajem: nemate u sebi Božje ljubavi. 43 Ja dođoh u ime svojega Oca, ali me vi ne primate. Ako li drugi dođe u svoje ime, njega primate. 44 Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite? 45 Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu! Vaš je tužitelj Mojsije u koga se vi uzdate. 46 Jer kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali, jer je on pisao o meni. 47 A kad njegovim Pismima ne vjerujete, kako ćete vjerovati mojim riječima?«

Istražujete Pisma jer mislite da imate u njima vječni život! Upravo su ona koja svjedoče za mene.

Ivan 5:39

U svom klasičnom djelu Poznavanje Boga J. I. Packer (1926. – 2020.) govori o četvorici poznatih vjernika koje je nazvao »dabrovima za Bibliju«. Nisu svi bili obrazovani, ali svaki od njih pokazivao je veliku želju za poznavanjem Boga ‘glođući’ Sveto pismo poput dabra koji kopa i glođe drvo. Packer je zatim istaknuo da poznavanje Boga kroz proučavanje Biblije nije samo za obrazovane. »Jednostavni čitatelj Biblije i slušatelj propovijedi pun Duha Svetoga razvit će daleko dublje poznanstvo sa svojim Bogom i Spasiteljem od nekoga tko je zadovoljan teološkom ispravnošću.«

Nažalost, svi oni koji proučavaju Bibliju ne čine to ponizna srca, s ciljem da bolje upoznaju Spasitelja i postanu mu sličniji. U Isusovo vrijeme bilo je onih koji su čitali starozavjetne spise, ali nisu u njima vidjeli onoga o kojemu su govorili spisi. »Vi istražujte Pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za me. Ali vi nećete da dođete k meni da primite život« (r. 39,40, K. S.).

Jeste li ponekad zadivljeni dok čitate Bibliju? Ili ste možda odustali od proučavanja Svetoga pisma? Biblijski ‘dabrovi’ više su od onih koji samo čitaju Bibliju. Uz molitvu, pozorno ‘glođu’ Sveto pismo na način koji im otvara oči i srca da vide i zavole Isusa – onoga koji je u njemu objavljen.

– Arthur Jackson

Oče, otvori nam oči da vidimo Isusa u cijelom Pismu.