Svrha patnje

Pročitajte: Job 42:1-9

1 Tada Job odvrati Gospodinu:
2 »Znam da sve možeš,
da se ne može smesti što naumiš.
3 Tko je to što zamračuje Božji naum nerazumnim govorima?
Tako sam govorio bez razumijevanja;
bilo je odveć čudesno, a da bih shvatio.
4 Slušaj! Ja ću govoriti.
Ja ću te pitati; ti me pouči!
5 Ušima sam bio čuo o tebi;
a sada te je vidjelo moje oko.
6 Zato opozivam
i kajem se u prahu i pepelu!«
7 I kad je bio Gospodin tako izgovorio Jobu, reče Gospodin Elifazu iz Temana: »Moj se gnjev raspalio na tebe i na oba tvoja prijatelja; jer niste pravo govorili o meni kao moj sluga Job. 8 Zato sada uzmite sedam bikova i sedam ovnova, odite k mojemu sluzi Jobu i prinesite žrtvu za se! A moj sluga Job neka se pomoli za vas! Jer samo zbog njega ne ću učiniti s vama po vašoj ludosti: jer niste pravo govorili o meni kao moj sluga Job.«
9 Tada otidoše Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama i učiniše kako im je bio zapovjedio Gospodin. I Gospodin pogleda na Joba.

Moj se gnjev raspalio na tebe i na oba tvoja prijatelja; jer niste pravo govorili o meni kao moj sluga Job.

Job 42:7

»ZAPRAVO, vi kažete da to možda nije moja krivnja?« Riječi žene su me iznenadile. Budući da sam bio gost govornik u njezinoj crkvi, razgovarali smo o onome što sam govorio toga jutra. »Imam kroničnu bolest«, objasnila je, »i molila sam, postila, priznala svoje grijehe i učinila sve što mi je rečeno samo da ozdravim. Ali još uvijek sam bolesna, pa sam mislila da sam možda ja kriva.«

Osjetio sam tugu zbog njezina priznanja. Dobila je duhovnu ‘formulu’ kako riješiti problem, krivila je sebe kad formula nije djelovala. Takav pristup patnji nije ništa nova.

Jednostavno rečeno, ta stara formula kaže da ako patite, sigurno ste sagriješili. Kad je Job tragično izgubio stoku, djecu i zdravlje, prijatelji su primijenili tu formulu na njega. »Promisli, tko je pravedan poginuo« rekao je Elifaz sumnjajući u Jobovu krivnju (4:7). Bildad je čak rekao Jobu da su njegova djeca poginula zato što su griješila (8:4). Ne znajući za pravi uzrok Jobove nesreće (1:6 – 2:10), omalovažavali su razloge njegove nesreće i Bog ih je prekorio: »… jer niste pravo govorili o meni kao moj sluga Job« (42:7).

U palom svijetu patnja je dio života. Kao Jobu, to se može dogoditi zbog razloga koje možda nikada nećemo znati. Ali Bog ima svrhu za nas koja nadilazi bol koju podnosimo..

– Sheridan Voysey

Oče, daj nam riječi da liječimo, a ne da ozljeđujemo.