Ja sam njegove ruke

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 12:12-21

12 Doista, kao što je jedno tijelo, ali ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. 13 Jer jednim Duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi bili Grci, robovi ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15 Ako reče noga: »Zato što nisam ruka, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 16 I ako reče uho: »Zato što nisam oko, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio miris? 18 Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19 A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? 20 A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo. 21 A oko ne može reći ruci: »Ne trebam te«; ili opet glava nogama: »Ne trebate mi.«

A oko ne može reći ruci: »Ne trebam te.«

1 Korinćanima 12:21

JIA Haixia izgubio je vid 2000. godine. Njegov prijatelji Jia Wenqi ostao je bez ruke kao dijete. Ali pronašli su način da zaobiđu svoje teškoće. »Ja sam njegove ruke, a on moje oči«, kaže Haixia. Zajedno mijenjaju svoje selo u Kini.

Od 2002. prijatelji su započeli pošumljavati ogoljeli okoliš u blizini njihova doma. Svaki dan Haixia se penje na Wenqijeva leđa kako bi prešao rijeku do željenog mjesta. Wenqi zatim nogom podiže držalo lopate, stavlja ju između ramena i obraza i kopa rupu. Zatim u nju sadi mlado stablo koje pridržava Haixia. I dok jedan kopa, a drugi zalijeva, obojica sade drveće – do sada više od 10.000. »Radeći zajedno, uopće se ne osjećamo hendikepiranima«, kaže Haixia. »Mi smo tim.«

Apostol Pavao uspoređuje crkvu s tijelom u kojemu svaki dio treba drugi da bi mogao funkcionirati. Da su crkva samo oči, ne bi bilo sluha; da su samo uši, ne bi bilo osjetila mirisa (r. 4-17). »Ne može oko reći ruci: ‘Ne trebaš mi’« (r. 21, K. S.), kaže Pavao. Svatko od nas ima svoju ulogu u Crkvi na temelju svojih duhovnih darova (r. 7-11,18). Kao Jia Haixia i Jia Wenqi, kad nadopunjujemo jedni druge, možemo unijeti promjenu u svijet.

Dva su čovjeka udružila svoje sposobnosti da pošume zapušteni okoliš svoga sela. Kakva slika Crkve na djelu!

– Sheridan Voysey

Duše Sveti, hvala ti što si nam dao duhovne darove i postavio nas na mjesto u Tijelu gdje smo potrebni.