Pravda i Isus

Pročitajte: Mihej 6:1-8

1 Čujte što govori Gospodin!
»Ustani, vodi parnicu pred gorama!
Neka čuju humovi tvoj glas!«
2 Čujte, gore, Gospodnju parnicu!
Slušajte, zemaljski temelji!
Jer Gospodin ima parnicu sa svojim narodom,
s Izraelom hoće na sud.

3 »Narode moj, što sam ti učinio,
čime sam te ražalostio? Odgovori mi!
4 Ipak sam te izveo iz zemlje Egipta,
iskupio te iz kuće ropstva.
Poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.
5 Narode moj, spomeni se
što je snovao Balak, moapski kralj,
i što mu je odvratio Bileam, Beorov sin,
što je bilo od Šitima do Gilgala,
da spoznaš Gospodnje milosti.«

6 »S čime ću se približiti Gospodinu,
da se prignem pred Bogom u visini?
Trebam li mu se približiti sa žrtvama,
s telcima od godine?
7 Sviđaju li se Gospodinu tisuće ovnova,
deset tisuća potoka ulja?
Trebam li dati prvorođenca za svoju opačinu,
plod svojega tijela za svoj grijeh?«
8 Reklo ti se, čovječe, što je dobro,
što Gospodin ište od tebe:
Samo da činiš što je pravo,
da ljubiš,
da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.

… što Gospodin ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.

Mihej 6:8

PRVI rimski car August (63. pr. Kr. – 14. godine) želio je biti poznat kao vladar zakona i reda. Iako je svoje carstvo izgradio na leđima robova, vojnim osvajanjima i korupciji, uspio je obnoviti pravosudni postupak i svojim građanima dao Justiciju, božicu koju naš današnji pravosudni sustav naziva Božica pravde. Zapovjedio je i da se izvrši popis stanovništva koji je doveo Mariju i Josipa u Betlehem, mjesto u kojemu se trebao roditi dugoočekivani vladar čija će vlast doseći »sve do zemaljskih krajeva« (5:2,3).

Ono što ni car ni ostatak svijeta nisu mogli očekivati je kako će daleko veći Kralj živjeti i umrijeti da bi pokazao kako izgleda pravda. Stoljećima prije, u doba proroka Miheja, Božji je narod ponovno živio u laži, nasilju i nepravedno stečenu dobru (6:10-12). Izgubili su iz vida Boga, a on je čeznuo da oni pokažu svijetu što znači »činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi« (r. 8, K. S.).

Trebali su Slugu Kralja da utjelovi pravdu za kojom čezne povrijeđeni, zaboravljeni i bespomoćni narod. Moralo se ispuniti Mihejevo proročanstvo o Isusu da se vide ispravni odnosi uspostavljeni između Boga i ljudi, i osobe i osobe. To se ne postiže provedbom reda i zakona, već slobodom milosrđa, dobrote i duha našeg Sluge Kralja, Isusa.

– Mart DeHaan

Bože, želimo činiti pravo, ljubiti i biti ponizni.