Nije potrebna uputa

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:13-16

13 Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čime će se onda soliti? Ne valja više ni za što; baci se napolje i ljudi je pogaze. 14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. 15 Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući. 16 Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

KAD je Jen bila djevojčica, njezina dobronamjerna vjeroučiteljica im je rekla da je za uspješno naviještanje Evanđelja korisno naučiti napamet niz biblijskih redaka. Ona i njezina prijateljica nervozno su to isprobale jedna na drugoj, u strahu da će zaboraviti važan redak ili odabrati pogrešan trenutak. Jen se »ne sjeća je li večer završila obraćenjem (ali pretpostavlja) da nije«. Čini se da je u svemu bila važnija uputa nego osoba.

Sada, godinama poslije, Jen i njezin suprug životom pokazuju svojoj djeci ljubav prema Bogu i govore o svojoj vjeri na privlačniji način. Oni razumiju važnost poučavanja svoje djece o Bogu, Bibliji i osobnom odnosu s Isusom, ali to čine svakodnevnim primjerom ljubavi prema Bogu i Svetom pismu. Pokazuju im što znači biti »svjetlost svijetu« (r. 14) i doprijeti do drugih ljubavlju i prijateljskim riječima.

Jen kaže: »Ne možemo drugima prenijeti riječi života ako ih i sami ne posjedujemo.« I dok ona i njezin muž pokazuju ljubav u vlastitu načinu života, pripremaju svoju djecu da jednoga dana »i oni pozovu druge da prihvate njihovu vjeru«.

Ne trebamo uputu da bismo druge doveli k Isusu najvažnije je da nas ljubav prema Bogu potiče i sjaji kroz nas.

– Alyson Kieda

Dok živimo i svjedočimo o njegovoj ljubavi, Bog privlači druge da ga i oni upoznaju i slijede.