Kucati kao jedan

Pročitajte: Knjiga Postanka 1:1,27-31
1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
27 Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju.
Stvori ga na sliku Božju.
Stvori ih kao muža i ženu.
28 I Bog ih blagoslovi. Tada im Bog zapovjedi: »Rađajte se i množite se! Napučite zemlju i sebi je podvrgnite! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče na zemlji!« 29 Bog nastavi: »Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! 30 Sve zeleno bilje dajem za hranu svim zvijerima zemaljskim, svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i ima u sebi život.« I tako se dogodi. 31 Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I nasta večer, i nasta jutro: šesti dan.

U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Postanak 1:1

OD početka svijeta priče su očaravale ljude – njima je prenošeno znanje mnogo prije nastanka pisanog jezik. Svima nam je poznat užitak slušanja ili čitanja priča. Opčinjeni smo uvodnim riječima: »Jednom davno…« Čini se da snaga priče raste kada zajedno slušamo priču, kao da se otkucaji naših srca usklađuju. Iako se otkucaji naših srca razlikuju tijekom dana i mogu se podudarati s otkucajima drugih samo slučajno, nova istraživanja pokazuju da naša srca mogu uhvatiti isti ritam kada čujemo istu priču u isto vrijeme.

Bog nam počinje pričati svoju priču riječima: »U početku…« (r. 1). Od trenutka kada su Adam i Eva udahnuli prvi dah (r. 27), Bog koristi tu priču da oblikuje ne samo naše pojedinačne živote nego i – što je možda još važnije – naše zajedničke živote kao svoje djece. Kroz Bibliju – najveličanstveniju istinitu priču ikad zabilježenu – srca onih koji vjeruju u Isusa združena su kao narod odvojen za Božja slavna djela (1 Petrova 2:9).

Zato dopustimo da naša srca kucaju u zajedničkom ritmu, oduševljeni Stvoriteljevim čudesnim djelima. Podijelimo njegovu priču s drugima, navješćujući »među poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova« (Psalam 96:3), i pozovimo ih da i oni postanu njezin dio.

– Kirsten Holmberg

Hvala ti, Oče, što si nam kroz Bibliju pokazao tko smo i što si nas učinio svojima. Pročitajte Bibliju u 2022.: Zaharija 1 – 4; Otkrivenje 18