Što je uistinu potrebno

Pročitajte: Evanđelje po Marku 7:8-13
8 Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.« 9 Tada nastavi: »Uistinu poništavate Božji zakon da očuvate svoju predaju. 10 Tako Mojsije reče: Poštuj svoga oca i svoju majku, i: Tko uvrijedi oca ili majku, neka bude pogubljen! 11 A vi kažete: Ako jedan rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti ja mogao pomoći jest korban, to znači: posvetni dar, 12 onda mu više ne date ništa činiti za ocu i majku. 13 Tako ukidate Božju zapovijed svojom predajom koju vi postaviste. I tako još mnogo što činite.«

Božju zapovijed zapostavljate, a čvrsto se držite čovječjih ustanova.

Marko 7:8

Dok je pripremala obrok, mlada je majka prerezala pečenje napola prije nego što ga je stavila u veliku posudu. Suprug ju je pitao zašto je prerezala meso. Odgovorila je: »Zato što moja mama tako radi.«

Pitanje njezina supruga pobudilo je znatiželju pa je pitala majku o tradiciji. Bila je iznenađena kada je saznala da je njezina majka rezala meso samo zato da stane u jednu malu posudu. S obzirom na to da je njezina kći imala nekoliko velikih posuda, rezanje mesa bilo je nepotrebno.

Mnoge tradicije započinju iz nužde, ali se nastavljaju bez pitanja, postajući »način na koji mi to radimo«. Prirodno je držati se tradicije. I farizeji su to činili (r. 1,2). No omelo ih je naizgled ‘kršenje’ jednog od njihovih vjerskih pravila.

Isus je rekao farizejima: »Vi ostavljate zapovijed Božju, a držite predaju ljudsku« (r. 8, K. S.). Naglasio je da tradicija nikada ne smije zamijeniti mudrost Svetoga pisma. Istinska želja da slijedimo Boga (r. 6,7) usredotočit će se na stav našeg srca, a ne na naše postupke.

Dobro je propitkivati tradiciju sve što čuvamo blizu srca i što pobožno slijedimo. Stvari za koje je Bog otkrio da su istinski važne, trebale bi imati prednost pred tradicijom.

– Katara Patton

Dragi Oče, pomogni nam slijediti tvoje zapovijedi i odreći se svake tradicije koja se protivi Pismu.