Nastavite govoriti o Isusu!

Pročitajte: Djela ap 5:17-21,25-29,41-42
17 Puni zavisti ustadoše veliki svećenik i svi koji su bili s njim, saducejska sljedba. 18 Oni digoše ruke na apostole i baciše ih u javnu tamnicu. 19 Ali Gospodnji anđeo otvori noću vrata tamnice, izvede ih i reče: 20 »Idite, nastupajte u Hramu i govorite sve riječi ovoga života!« 21 Čuvši to, uđoše ujutro u Hram, i naučavali su. Tada dođe veliki svećenik i njegove pristaše. Oni sazvaše Veliko vijeće i sve starješine Izraelovih sinova i poslaše u tamnicu da ih dovedu.
25 Tada dođe netko i javi im: »Eno oni ljudi što ih baciste u tamnicu stoje u Hramu i uče narod!« 26 Onda otiđe zapovjednik Hrama sa slugama i dovede ih, ali ne na silu; jer su se bojali da ih ne kamenuje narod.

27 Dovedoše ih dakle i postaviše ih pred Veliko vijeće. Veliki ih svećenik zapita: 28 »Nismo li vam strogo zapovjedili da ne učite u ovo ime? A eto, vi napuniste Jeruzalem svojim naukom i hoćete okriviti nas za krv onoga čovjeka.« 29 A Petar i apostoli odvratiše: »Više se treba pokoravati Bogu negoli ljudima.

41 A oni otiđoše od Velikoga vijeća radujući se što su bili smatrani dostojnima podnijeti zlostavljanje za Ime. 42 I nisu prestajali svaki dan u Hramu i po kućama naučavati i propovijedati evanđelje o Kristu Isusu.

I nisu prestajali svaki dan u Hramu i po kućama naučavati i propovijedati evanđelje o Kristu Isusu.

Djela ap. 5:42

GLAZBENIK, vjernik u Krista, u jednom se intervjuu prisjećao vremena kada su ga nagovarali da »prestane govoriti o Isusu«. Zašto? Savjetovali su mu da bi njegova glazbena skupina mogla biti poznatija i prikupiti više novca za potrebe siromašnih ako prestane govoriti da je središte svega što radi samo Isus. Nakon što je dobro razmislio, odlučio je: »Smisao moje glazbe je svjedočiti o svojoj vjeri u Krista… Ne želim šutjeti.« Rekao je da je njegov »gorući poziv prenijeti Isusovu poruku«.

Pod mnogo većim pritiskom i opasnijim okolnostima apostoli su primili sličnu poruku. Bili su zatvoreni, no anđeo ih je čudesno izbavio i rekao da nastave govoriti drugima o svom novom životu u Kristu (r. 19,20). Kad su vjerski vođe saznali za bijeg apostola i da oni još uvijek naviještaju Evanđelje, prekorili su ih: »Nismo li vam strogo zapovjedili da učite u ovo (Isusovo) ime?« (r. 28)

Odgovorili su: »Više se treba pokoravati Bogu negoli ljudima« (r. 29). Kao rezultat toga, odredili su im kaznu šibanja i zaprijetili »da ne govore više u Isusovo ime« (r. 40). Apostoli su se radovali što su dostojni trpjeti za Isusa. Neka i nam Bog pomogne da slijedimo njihov primjer!

– Alyson Kieda

Bože, hvala ti za primjer apostola i drugih koji su bili hrabri svjedoci za tebe. Molimo te, daj hrabrosti i nama.