Što samo Duh može učiniti

Pročitajte: Djela apostolska 2:1-13
1 I kad dođe dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istom mjestu. 2 Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. 3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. 4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.
5 A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom. 6 Kad nastade ta buka, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom. 7 Svi su bili zapanjeni, čudili se i govorili su: »Nisu li svi ovi što govore Galilejci, 8 pa kako čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili? 9 Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10 Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libije što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani, i Židovi, i prozeliti.
11 Krećani i Arapi – svi ih čujemo gdje našim jezicima govore o veličanstvenim djelima Božjim.« 12 Svi su bili zapanjeni, čudili su se i jedan drugome govorili: »Što li će to biti?« 13 A drugi su se podsmjehivali, i govorili su: »Napili su se slatkoga vina.«

I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.

Djela ap. 2:4

TIJEKOM rasprave o knjizi o Duhu Svetome koju je napisao devedesetčetverogodišnji njemački teolog Jürgen Moltmann, novinar ga je upitao: »Kako aktivirati Duha Svetoga? Možete li uzeti tabletu? Isporučuju li ga farmaceutske tvrtke?« Moltmannove čupave obrve su se podigle. Odmahujući glavom, namrštio se i odgovorio na engleskom: »Što mogu učiniti? Ništa. Čekam Duha i Duh će doći.«

Moltmann je istaknuo naše pogrešno uvjerenje da naša energija i stručnost čine da se stvari dogode. Djela apostolska otkrivaju nam da Bog čini da se stvari događaju. Na početku crkve, to nije imalo nikakve veze s ljudskom strategijom ili impresivnim vodstvom. Umjesto toga, Duh je stigao »kao kad dolazi silan vjetar« u sobu uplašenih, bespomoćnih i zbunjenih učenika (r. 2). Zatim je Duh srušio sve moralne predrasude, okupljajući ljude koji su bili u sukobu u jednu novu zajednicu. Učenici su bili zapanjeni kao i svi drugi kada su vidjeli što Bog radi u njima. Oni nisu ništa učinili; nego ih je »Duh nadahnjivao da govore« (r. 4, K. S.).

Crkva i naš rad u svijetu nisu određeni onim što možemo učiniti. U potpunosti ovisimo o onome što samo Duh može učiniti. To nam omogućuje da budemo hrabri i spokojni. Danas kada slavimo Pedesetnicu, čekajmo Duha.

– Winn Collier

Duše Sveti, dođi i pomogni nam. Nastani se u nama.