Ograde

12 sijecanj

Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko.

Djela ap. 2:44

BOČNA se ograda našeg dvorišta polagano naginjala i pokazivala tragove dotrajalosti pa smo suprug Carl i ja odlučili srušiti ju prije nego što sama padne. Bio je to lak posao za koji nam je trebalo samo jedno poslijepodne da za taj posao. Nakon nekoliko tjedana, dok je Carl grabljao dvorište, prišla mu je žena koja je izvela psa u šetnju i rekla: »Vaše dvorište izgleda mnogo bolje bez ograde. Osim toga, ja ne vjerujem u ograde.« Objasnila je da vjeruje u »zajedništvo«, a ne u ograde među ljudima.

Iako postoje neke prednosti ograda, udaljavanje od naših susjeda nije jedna od njih. Zato razumijem želju naše susjede za zajedništvom. U crkvi u koju idem djeluje skupina vjernika koji se sastaju jedanput tjedno, druže se i međusobno ohrabruju na putovanju s Bogom. Rana crkva znala je kolika je važnost zajedništva. »Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u Hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca« (Djela ap. 2:46). Ako su bili u nevolji, imali su one koji bi im pomogli (pročitajte Propovjednik 4:10).

Povezanost sa zajednicom vjernih je bitna za hod u vjeri. Jedan od načina koji je Bog odabrao da nam iskaže svoju ljubav je zajedništvo s drugim vjernicima.

– Anne Cetas

Svi trebamo druge vjernike da nas podržavaju i izgrađuju.

Djela apostolska 2:41-47

41 Oni dakle koji su prihvatili njegovu riječ, krstili su se; i pridruži se onaj dan oko tri tisuće osoba. 42 Bili su postojani u nauku apostola, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvama. 43 A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. 44 Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko. 45 Prodavali bi svoja imanja i dobra te dijelili svima, kako bi koji trebao. 46 Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u Hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca. 47 Hvalili su Boga i uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.