Sklad

21 sijecanj

Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti.

1 Petrova 4:10

VOLIM svirati bendžo s 5 žica, ali postoji jedan problem. Peta žica zvuči skladno samo s ograničenim brojem jednostavnih akorda. Kad ostali glazbenici žele svirati nešto složeniju skladbu ili improvizirati, svirač bendža mora se prilagoditi. Može pridonijeti melodičnosti glazbene improvizacije samo ako se uskladi s drugima.

Kao što se glazbenici usklađuju sa svojim glazbalima, mi kao vjernici moramo uskladiti svoje duhovne darove želimo li s drugima skladno služiti Bogu. Primjerice, oni koji imaju dar podučavanja, moraju se uskladiti s onima koji imaju dar organiziranja sastanaka i s onima koji se brinu da prostor bude pripremljen i čist. Svi mi imamo duhovne darove i moramo surađivati želimo li da Božji posao bude obavljen.

Apostol Petar je rekao: »Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti« (r. 10). Upravljanje zahtijeva suradnju. Razmislite o svojim duhovnim darovima (pročitajte Rimljanima 12;
1 Korinćanima 12; Efežanima 4; 1 Petrova 4). Zatim razmislite kako ih spojiti s darovima drugih vjernika. Kad tako koristimo svoje darove, rezultat je sklad, a tada se Bog proslavlja.

– Dennis Fisher

Tako spaja sveza ta i u vjeri srca sva.

Svi smo jedno tijelo tu, mnoge duše, jedan duh.

Ugođenost s Kristom održava sklad u crkvi.

Prva Petrova posl. 4:7-11

7 Svemu se približio kraj. Budite dakle mudri i budni u molitvama! 8 A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9 Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja! 10 Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti. 11 Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.