Cigle bez slame

22 sijecanj

Ja ću vas izbaviti…, spasit ću vas visoko podignutom rukom.

Izlazak 6:6

MNOGI od nas imaju problem jer moraju raditi s ograničenim sredstvima – s manje novca, manje vremena, manje snage i manje suradnika – a posla je jednako. Jednom riječju: »Više cigala, manje slame.«

Izvorno se te riječi odnose na nevolje Izraelaca u egipatskom ropstvu. Ljutit na Mojsija, faraon je kaznio Izraelce i prestao ih opskrbljivati slamom, ali je i dalje tražio da svakoga dana naprave jednaku količinu cigala. Morali su sami tražiti slamu, a faraonovi su ih nadglednici tukli i tjerali da rade sve više (pročitajte Izlazak 5:13). Izraelci su postali tako malodušni da nisu slušali što im Bog poručuje preko Mojsija: »Ja ću vas izbaviti…, spasit ću vas visoko podignutom rukom« (r. 6).

Iako su Izraelci odbili poslušati Božju poruku, On je još uvijek vodio i hrabrio Mojsija pripremajući ga za razgovor s faraonom. Bog je čvrsto stajao na strani Izraelaca – djelujući iza scene. I mi možemo, poput Izraelaca, postati tako malodušni da ne slušamo ohrabrenja. U trenucima beznađa utješno je znati da je Bog naš »pomoćnik i spasitelj« (Psalam 40:18). On radi za nas čak i onda kada mi to ne vidimo.

– Jennifer Benson Schuldt

Bože, pomozi nam da Ti vjerujemo usprkos malodušnosti. Po sili Duha Svetoga ispuni nas nadom kako bismo svjedočili Tvoju vjernost.

Vrijeme nevolja je vrijeme za pouzdanje.

Knjiga Izlaska 6:1-13

1 Gospodin odgovori Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti kako ću prisiliti faraona da ih – pritisnut jakom rukom – pusti, da ih zaista – pritisnut jakom rukom – izagna iz svoje zemlje.« 2 Dalje reče Bog Mojsiju: »Ja sam Gospodin! 3 Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao El Šadaj. Ali imenom svojim, Gospodin, ne objavih im se. 4 Ja im se obvezah ugovorom, da ću im dati u posjed kanaansku zemlju, zemlju u kojoj su prije prebivali kao tuđinci. 5 Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasužnjiše, i pomislih na svoj zavjet. 6 Zato navijesti sinovima Izraelovim: Ja sam Gospodin! Ja ću vas izbaviti iz egipatskog ropstva, oslobodit ću vas iz njihova sužanjstva, spasit ću vas visoko podignutom rukom, žestokim kaznenim sudovima. 7 Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. I spoznat ćete da sam ja, Gospodin, Bog vaš, onaj koji vas izbavljam od pritiska egipatskog ropstva. 8 I uvest ću vas u zemlju koju sam svečanom zakletvom obećao dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Vama ću je dati u posjed ja, Gospodin.« 9 Mojsije to kaza sinovima Izraelovim. Ali oni ne poslušaše Mojsija zbog malodušnosti i teška rada. 10 Zato zapovjedi Gospodin Mojsiju: 11 »Idi, pozovi faraona, egipatskoga kralja, neka pusti sinove Izraelove iz svoje zemlje!« 12 Mojsije odvrati Gospodinu: »Kad me eto ni sinovi Izraelovi ne slušaju, kako će me poslušati faraon; usto sam nespretan u govoru.« 13 Ali je Gospodin razgovarao s Mojsijem i Aronom i poslao ih k sinovima Izraelovim i k faraonu, egipatskomu kralju, s nalogom, da izvedu Izraelove sinove iz egipatske zemlje.