Tko je taj junak?

07 veljaca

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

KAD čitate Knjigu o Sucima, prepunu bitaka i hrabrih ratnika, može vam se činiti da čitate o superjunacima iz stripova. Tako upoznajemo Deboru, Baraka, Gideona i Samsona. No, među sucima (ili izbaviteljima) nalazimo i Otniela.

Njegov je životopis kratak i jasan (Suci 3:7-11), bez dramatičnih događaja i junačkih djela. Vidimo ono što je Bog učinio kroz Otniela: »… podiže Gospodin Izraelovim sinovima izbavitelja… Na njega dođe duh Gospodnji« (r. r. 9,10) i »kad on iziđe na vojsku, predade mu Gospodin u ruke Kušana Rišatajima, kralja sjeverne Mezopotamije« (r. 10).

Izvještaj o Otnielu pomaže nam da se usredotočimo na ono što je bitno – na ono što Bog radi. Zanimljivi događaji i iznimni ljudi mogu to potisnuti u drugi plan. Usredotočujemo se na njih i ne vidimo Božje djelovanje.

Kad sam bila mlada, željela sam biti slavna kako bih više ljudi dovela Kristu. No, bila sam u zabludi. Bog često koristi obične ljude da obave Njegov neobičan posao. Njegova svjetlost koja svijetli kroz naš život je to što veliča Boga i druge privlači k Njemu.

Kad drugi gledaju naš život, važnije je da vide Boga nego nas.

– Poh Fang Chia

Naše ograničene sposobnosti pokazuju
Božju bezgraničnu moć.

Knjiga o Sucima 3:7-11

7 Kad su sinovi Izraelovi opet činili što se nije sviđalo Gospodinu, i kad su zaboravili Gospodina, svojega Boga, pa su služili baalima i lugovima, 8 raspali se Gospodnji gnjev protiv Izraela i dade ih u ruke Kušanu Rišatajimu, kralju sjeverne Mezopotamije. Osam godina morali su sinovi Izraelovi služiti Kušanu Rišatajimu. 9 Kad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodinu, podiže Gospodin Izraelovim sinovima izbavitelja, da ih izbavi: Otniela, sina Kenaza, mlađega brata Kalebova. 10 Na njega dođe duh Gospodnji, i on postade sudac u Izraelu. Kad on iziđe na vojsku, predade mu Gospodin u ruke Kušana Rišatajima, kralja sjeverne Mezopotamije, i on uništi Kušana Rišatajima, 11 i bila je sad zemlja mirna četrdeset godina, dok ne umre Otniel, sin Kenazov.