Hipervid

12 veljaca

Znamo, kad se pokaže, da ćemo Mu biti slični jer ćemo Ga vidjeti kao što jest.

1 Ivanova 3:2

KIPARI imaju riječ za umjetnikovu sposobnost da gledajući grubi komad drveta ili kamena u njemu vidi konačnu i savršenu skulpturu. Oni to zovu »hipervid«.

Gutzon Borglum (1867. – 1941.) je kipar koji je napravio brojna umjetnička djela. Vjerojatno najpoznatije njegovo djelo je spomenik u Južnoj Dakoti: glave četvorice američkih predsjednika uklesane u granitnu stijenu planine Rushmore. Borglumova je domaćica shvatila koncepciju »hipervida« kad je prvi put vidjela taj velebni spomenik. »Gospodine Borglum,« rekla je vidno uzbuđena »kako ste znali da je gospodin Lincoln u toj stijeni?«

I naš nebeski Otac posjeduje »hipervid«. On vidi sve što jesmo, i više od toga. On vidi što ćemo biti kad dovrši posao na nama i kad budemo stajali pred Njime, sveti i bez mane: potpuno slični, slika samoga Isusa. Bog koji je započeo svoje djelo u nama neće odustati dok ga ne dovrši »do dana Krista Isusa« (Filipljanima 1:6).

Bog će učiniti što je naumio! On toliko čezne da budemo savršeni da Ga ništa ne može, niti neće, spriječiti da dovrši posao koji je davno započeo.

Kad bismo… kad bismo se samo prepustili rukama tog velikog Kipara.

– David Roper

Bog radi u nama da bismo postali ono
što On želi da budemo.

Poslanica Rimljanima 8:28-30

28 Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po njegovu naumu. 29 Jer one koje unaprijed zna, njih je i predodredio da budu slični obličju njegova Sina, da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30 Koje predodredi, njih i pozva; a koje pozva, njih i opravda; a koje opravda, njih i proslavi.