Traže se pomoćnici

19 veljaca

A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti.

Rimljanima 8:26

ZA neke ljude riječ pomoćnik znači nešto manje vrijedno. Pomoćnici u nastavi pomažu učiteljima. Oni drugi pomažu električarima, vodoinstalaterima, zidarima i odvjetnicima. Budući da još nisu vrsni u svome poslu, mnogi ih smatraju nebitnima. No i jedni i drugi su tu da bi posao bio dobro obavljen.

Apostol Pavao je u svojoj službi imao mnogo pomoćnika. Nabrojio ih je u svome pismu crkvi u Rimu (16. poglavlje). Posebno je istaknuo Febu koja »je naime bila zaštitnica mnogima i samome meni« (r. 2). Priska i Akvila su zbog Pavla »izložili opasnosti svoje živote (r. r. 3,4). Na popisu se nalazi i Mariju »koja se mnogo trudila za vas!« (r. 6)

Prema riječima zapisanim u Prvoj poslanici Korinćanima, pomaganje je duhovni dar. Pavao ga je ubrojio među darove Duha Svetoga koje primaju vjernici u Kristovu tijelu, Crkvi. Dar pomaganja jednako je značajan i potreban kao i ostali nabrojeni darovi.

Čak je i Duh Sveti pomoćnik. On nam »pomaže u našoj slabosti« (r. 26).

Kojim god darom da vas je Duh Sveti, naš pomoćnik, obdario, upotrijebite ga i proslavite Boga.

– Anne Cetas

Sretan sam u službi moga Gospoda.

Ja sam sretan, stalno sretan.

Bitan ste i nenadomjestivi dio Kristova tijela, Crkve.

Poslanica Rimljanima 16:1-16

1 Preporučujem vam Febu, našu sestru, koja je služiteljica Crkve u Kenhreji: 2 primite je u Gospodinu, kako dolikuje svetima, i pomozite joj u svemu što od vas zatreba. Ona je naime bila zaštitnica mnogima i samome meni. 3 Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Kristu Isusu. 4 Oni su zbog mene izložili opasnosti svoje živote te im zahvaljujem ne samo ja, nego i sve Crkve sastavljene od obraćenih pogana. 5 Jednako pozdravite Crkvu koja se okuplja u njihovu domu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvijenac Azije za Krista! 6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas! 7 Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima te koji prije mene povjerovaše u Krista! 8 Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata! 9 Pozdravite Urbana, suradnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Staha! 10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove! 11 Pozdravite Herodiona, moga rođaka! Pozdravite Narcisove ukućane koji su u Gospodinu! 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu! Pozdravite ljubljenu Persidu koja se je mnogo trudila u Gospodinu! 13 Pozravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, te njegovu i moju majku! 14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermu, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima. 15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu te sve svete koji su s njima! 16 Pozdravite jedan drugoga svetim cjelovom! Pozdravljaju vas sve Kristove Crkve.