Izlazak sunca

01 ozujak

 

Mojsije pomisli: »Idem iz blizine vidjeti tu rijetku pojavu zašto grm ipak ne izgara.«

Izlazak 3:3

JUTROS je izlazak sunca bio veličanstven, ali bio sam prezaposlen da bih uživao u njemu. Skrenuo sam pogled i zaokupile su me druge stvari. Poslije nekog vremena sjetio sam se tog prizora i bilo mi je jasno da sam jutros propustio nešto bitno. Propustio sam priliku iskazati štovanje Bogu.

Usred užurbanosti i napetosti u kojima živimo, djelići ljepote nalaze se posvuda oko nas; tračci Božje dobrote koje tu i tamo uhvatimo u prolazu. To su pukotine u zidovima svemira gdje se probija nebo – no samo ako se na trenutak zaustavimo i razmislimo o Božjoj ljubavi.

Što bi se dogodilo da je Mojsije bacio tek letimičan pogled na grm koji gori, ali »ne izgara« (r. 2). Što bi bilo da je to zanemario i požurio svoji putem? (Imao je ovce za koje se trebao brinuti i drugoga važnog posla.) Propustio bi jedinstven i presudan susret sa živim Bogom (r. r. 4-12).

Postoje trenuci kada se moramo žuriti, ali u životu bismo prije svega trebali manje žuriti, a više zamjećivati. Život je sadašnjost. To je svjesnost onoga što nas okružuje kada vidimo kako se Božja ljubav probija do nas.

Šteta je previdjeti čudo poput izlaska sunca – nečega prolaznog, pa ipak nečega što je slika vječnosti koja nas čeka.

– David Roper

Da, to je dan što ga stvori Bog,

radujem se i slavim Ga.

Bože, otvori nam oči da vidimo.

Izlazak 3:1-12

1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su bili došli sa svojim obiteljima u Egipat zajedno s Jakovom: 2 Ruben, Šimun, Levi, Juda, 3 Jisakar, Zebulun, Benjamin, 4 Dan, Naftali, Gad i Ašer. 5 Broj Jakovljevih potomaka bio je sedamdeset. Josip je već prije boravio u Egiptu. 6 Poslije Josipove smrti i smrti sve njegove braće i svega onoga naraštaja 7 umnožiše se veoma Izraelovi sinovi i postadoše vrlo mnogobrojni i jaki, tako da je sva zemlja bila njima gusto napučena. 8 Tada zavlada u Egiptu novi kralj, koji nije ništa znao o Josipu. 9 On reče svome narodu: »Gle, narod Izraelovih sinova brojniji je i moćniji od nas. 10 Hajde da mudro s njim postupamo, da dalje ne raste i da u slučaju kakva rata ne prijeđe našim neprijateljima, ne udari na nas i ne ode iz zemlje.« 11 Tada postavi nad njim nadglednike, da ih izmuče teškim poslovima zidajući za faraona skladišta – gradove Pitom i Ramses. 12 Ali što su ga više tlačili, to se on više množio i širio, tako da su (Egipćani) strahovali od Izraelovih sinova.

Psalam 119:18

18 Otvori mi oči da gledam
čudesa tvoga Zakona!