Što želimo?

07 lipanj

A što imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ništa me više ne veseli na zemlji!

Psalam 73:25

MOJA prijateljica Mary jednom mi je prigodom rekla da u crkvi nekada ne pjeva riječi svih pjesama. »Ne čini mi se iskrenim da pjevam Sve u svemu mi je Isus, samo Njega kad imam; ni za nebo ni za zemlju tada više ne pitam jer znam da to nije istina.« Cijenim njezinu iskrenost.

U 25. retku 73. psalma Asaf govori kao pobožan čovjek koji treba jedino Boga, ali taj psalam ne započinje tako. Na samom početku on priznaje da želi blagostanje onih koji ga okružuju i kaže: »Jer zavidjeh zločincima motreći blagostanje bezakonika« (r. 3). No, kada se približio Bogu shvatio je da je bio nerazuman i zavidan (r. r. 21,22,28).

Čak i kada upoznamo Boga, često nas uznemirava blagostanje drugih. Clive S. Lewis piše o tome: »Čini se da naš Gospodin ne smatra naše želje prevelikima, nego premalima… Prelako nam je ugoditi« stvarima kudikamo neznatnijima od Njega.

Što smo u ovome psalmu naučili o Bogu što nam može pomoći kada nas naše želje skrenu s Božjeg puta i Njegovih planova za naš život? Pa, vidimo da čak i onda kada smo u napasti zavidjeti drugima na onome što imaju, Bog nas vodi i potiče da pogled ponovo usmjerimo na Njega. Jer »utvrda i baština moga srca je Bog dovijeka« (r. 26).

– Anne Cetas

Dnevna doza Božje mudrosti izliječit će naše srce od zavisti.

Psalam 73:1-3,21-28

1 Kako je dobar Bog Izraelu, onima koji su čista srca! 2 A meni umalo ne klonuše noge, umalo se ne omakoše moji koraci. 3 Jer zavidjeh zločincima motreći blagostanje bezakonika.
21 Kad je gorčina izjedala moje srce i bol probadala moje bubrege, 22 bio sam bezumnik i ne shvaćah, kao živinče bez razbora bijah pred tobom. 23 A ipak ostadoh stalno kod tebe, prihvatio si me za desnu ruku. 24 Vodiš me po svome naumu i potom ćeš me prihvatiti u slavu. 25 A što imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ništa me više ne veseli na zemlji! 26 I kad malakše tijelo i srce moje, utvrda i baština moga srca je Bog dovijeka. 27 Jer gle, koji se udaljuju od tebe, idu u propast; tko ti je god nevjeran, ti istrebljuješ. 28 A meni je dobro biti u Božjoj blizini; uzdanje svoje u Gospodina sam stavio, Gospoda moga, da pripovijedam sva tvoja djela.