Ostanite mirni i nastavite dalje

12 lipanj

Mi smo štovatelji Boga neba i zemlje.

Ezra 5:11

REČENICE poput »Ostani miran i nazovi mamu« ili »Ostani miran i dovrši doručak« dolaze od sintagme »Ostanite mirni i nastavite dalje.« Ta se poruka prvi put pojavila 1939. u Velikoj Britaniji uoči Drugoga svjetskog rata. Britanske su vlasti tiskale plakat s tom porukom kako bi spriječile paniku i malodušnost.

Nakon što su se Izraelci vratili u Izrael iz izgnanstva u Babilonu da bi obnovili Hram, morali su pobijediti strah i napade neprijatelja (pročitajte Ezra 3:3). Čim su dovršili temelje, njihovi protivnici »potkupiše sve visoke činovnike protiv njih« (4:5) i »sastaviše tužbu protiv stanovnika Jude i Jeruzalema« (r. 6). Usprkos tome kralj Darije izdao je proglas da mogu dovršiti Hram (6:12-14).

Kada služimo u djelu Gospodnjem i naiđemo na zapreke možemo mirno nastaviti dalje, kao što su to učinili Izraelci, jer znamo da smo i mi »štovatelji Boga neba i zemlje« (5:11).

Prepreke i zastoji mogu nas obeshrabriti, ali uvijek možemo pronaći mir u Isusovom obećanju: »… sagradit ću svoju Crkvu, i paklena vrata ne će je nadvladati« (Matej 16:18). To znači da mu služimo u Njegovoj snazi, ne u svojoj.

– Jennifer Benson Schuldt

Duh Božji daje snagu našem svjedočanstvu.

Ezra 5:7-17

7 U izvještaju što mu ga poslaše bilo je napisano ovo: »Kralju Dariju svaka sreća! 8 Neka je na znanje kralju da dođosmo u zemlju Judeju, k domu velikoga Boga, koji se zida od velikoga kamena. Stijene se drvom popločavaju. Posao se revno radi i napreduje živo pod njihovim rukama. 9 Zapitasmo tamošnje starješine ovako: Tko vam je dopustio da zidate taj Hram i da popravljate te zidove? 10 I za njihova imena zapitasmo, da ti ih javimo, i zapisasmo imena onih ljudi koji im stoje na čelu. 11 Oni nam odgovoriše ovo: Mi smo štovatelji Boga neba i zemlje i zidamo opet ovaj Hram, koji je bio podignut mnogo godina prije ovoga vremena. Gradio ga je i dovršio veliki Izraelov kralj. 12 Ali jer naši djedovi razgnjeviše nebeskoga Boga, dade ih u ruke Kaldejcu Nabukodonozoru, babilonskomu kralju. On razori ovaj Hram i odvede narod u ropstvo u Babilon. 13 Ali prve godine Kira, babilonskoga kralja, zapovjedi kralj Kir da se opet sazida ovaj Božji Hram. 14 I zlatno i srebrno posuđe Božjega Hrama, što ga je Nabukodonozor bio odnio iz Hrama u Jeruzalemu i donio u Hram u Babilon, dade kralj Kir iznijeti iz Hrama u Babilonu. Ono je bilo dano čovjeku čije je ime Šešbasar, kojega postavi namjesnikom. 15 Njemu zapovjedi: Uzmi ovo posuđe pa idi i stavi ga u Hram u Jeruzalemu! Hram Božji mora se opet sazidati na svojemu prijašnjem mjestu. 16 Onda dođe onaj Šešbasar i postavi temelj Božjem Hramu u Jeruzalemu. Od onoga vremena do sada zida se na njemu, ali još uvijek nije gotov. 17 I neka se, ako je po volji kralju, potraži u kraljevskoj riznici tamo u Babilonu, je li tako da je kralj Kir zapovjedio da se opet sazida Božji hram u Jeruzalemu. Neka bi nam kralj o tom dao poslati odluku!«