Svjetlo janjeta

17 lipanj

Grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga je Božja slava obasjala i svjetiljka je njegova Jaganjac.

Otkrivenje 21:23

BEZBROJNI su naraštaji kojima su sunce danju i mjesec noću bili jedini izvor svjetlosti. Bilo da su osvjetljavali put ili davali za život važnu svjetlost, toplinu za rast usjeva i hranu potrebnu za život svih živih bića, sunce i mjesec pokazatelji su veličanstvene Božje brige. U Knjizi Postanka piše da »Bog stvori dva velika nebeska svjetlila, veće da vlada danom i manje da vlada noću« (Postanak 1:16).

Ali jednoga dana Bog će nam dati drukčiju vrstu svjetlosti. O vječnome nebeskom gradu Ivan piše: »Grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga je Božja slava obasjala i svjetiljka je njegova Jaganjac« (Otkrivenje 21:23). Zanimljivo je da se u hrvatskom prijevodu, za razliku od engleskog, umjesto riječi »svjetlost« rabi riječ koja je bliža originalu, a to je »svjetiljka«. U svome proslavljenom tijelu Krist će biti svjetiljka koja će osvjetljavati taj predivni novi svijet.

Za našeg Gospodina Isusa piše: »Evo, Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta!« (Ivan 1:29) On je i izvor duhovne svjetlosti koja mijenja one koji Ga slijede tako da oni postaju »svjetlost svijetu« (Matej 5:14). No, u vječnosti će Isus biti Svjetiljka koja nam osvjetljava put. Kolika li će to biti radost živjeti u svjetlosti Janjeta!

– Dennis Fisher

Kada je riječ o Svjetlosti svijeta, nema opasnosti da ostanemo u mraku.

Otkrivenje 21:14-27

14 Gradske zidine imale su dvanaest temelja, i na njima imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola.
15 I onaj koji je govorio sa mnom imao je kao mjerilo zlatnu trsku, da izmjeri grad: njegova vrata i zidine. 16 Grad se sastoji od četiri ugla, a dužina mu je kolika i širina. On izmjeri grad trskom: dvanaest tisuća stadija. Dužina i širina i visina su jednake. 17 I izmjeri gradske zidine: sto i četrdeset i četiri lakta, po ljudskoj mjeri kojom se anđeo poslužio. 18 I građa njegovih zidina bila je jaspis, a grad čisto zlato slično staklu. 19 Temelji gradskih zidina bili su ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj bijaše od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, 20 peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od hrizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od hrizoprasa, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. 21 A dvanaest vrata – dvanaest bisera; svaka vrata bijahu od jednoga bisera. Gradski trg bijaše od čistog zlata, kao prozirno staklo. 22 Hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospodin Bog Svemogući, i Jaganjac. 23 Grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga je Božja slava obasjala i svjetiljka je njegova Jaganjac. 24 Živjet će narodi u njegovu svjetlu, i kraljevi zemlje donosit će mu svoje blago. 25 Njegova vrata ne će se zatvarati danju, jer ondje noći ne će biti. 26 Donosit će mu bogatstvo i blago poganskih naroda. 27 Ne će u taj grad ući ništa nečisto niti itko od onih koji čine gadosti ili lažu, nego samo koji su zapisani u Jaganjčevoj Knjizi života.