Brižnost

03 srpanj

… bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu.

1 Solunjanima 2:7

MAX ima malu farmu. To mu je hobi. Dok je nedavno bio u staji i htio vidjeti kako napreduju njegove krave, iznenadio se ugledavši tele! Kada je kupovao krave, nije znao da je jedna od njih bređa. Nažalost, nedugo nakon što se otelila, krava je uginula. Max je kupovao mlijeko u prahu kako bi tele othranio na bočicu. »Tele misli da sam mu ja majka!« kaže Max.

Dirljiva priča o Maxovom teletu podsjetila me na to da je Pavao svoju brigu o vjernicima u Solunu usporedio s majčinom brigom. »Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao Kristovi apostoli, bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu« (r. 7), napisao je. Pavao je podučavao i brinuo se za ljude. Da bi napredovali i rasli, znao je da vjernici trebaju čeznuti za »duhovnim i čistim mlijekom« (1 Petrova 2:2). Bio je vrlo brižan. »Znate kako smo svakoga od vas, kao otac svoju djecu,« piše Pavao, »molili, bodrili i zahtijevali da živite dostojno Boga koji vas je pozvao u svoje Kraljevstvo i slavu« (1 Solunjanima 2:11,12).

Zato kada služimo jedni drugima, činimo to s ljubavlju i brižnošću našeg Spasitelja. Na našem duhovnom putovanju »pazimo jedni na druge u poticanju na ljubav i dobra djela« (Hebrejima 10:24).

– Dennis Fisher

Bog ulijeva ljubav u naše srce da bi se prelijevala u živote drugih.

Prva posl. Solunjanima 2:1-7

1 Sami doista znate, braćo, da naš dolazak k vama nije bio uzaludan. 2 Nego stradavši prije i pretrpjevši pogrde u Filipima, kao što znate, odvažismo se u svome Bogu propovijedati vama Božje evanđelje uz veliku borbu. 3 Uistinu, naše bodrenje nije iz zablude ni iz nečistoće, ni na prijevaru, 4 nego kako nas je okušao Bog za dostojne da nam povjeri evanđelje, tako govorimo. Ne da ljudima ugađamo, nego Bogu koji ispituje naša srca. 5 Jer vam nismo nikada govorili laskavim riječima, kao što znate, niti pod izlikom lakomosti – Bog je svjedok – 6 niti tražeći od ljudi slavu, bilo od vas, bilo od drugih. 7 Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao Kristovi apostoli, bili smo ipak krotki među vama, kao što dojilja njeguje svoju djecu.