Djelo naših ruku

26 srpanj

… jer si ostavio Boga svoga spasenja i nisi mislio na stijenu svoje moći. … propada svaka žetva u dan jauka i strahovite žalosti.

Izaija 17:10,11

PROLJEĆE se bližilo kraju i počeli su dozrijevati prvi plodovi. Kroz prozor vlaka koji je prolazio plodnom ravnicom vidjeli smo kako se na plantažama crvene jagode. Na poljima je još bila rosa, a ljudi su klečeći ubirali slatke plodove. Grmovi kupina upijali su sunčeve zrake i hranu iz zemlje.

Prolazeći polje za poljem, došli smo do hrpe zahrđalog metala. Ružan narančasti metal koji je stršao uvis bio je sušta suprotnost mekanom lišću usjeva. Metal ne donosi rod. Za razliku od njega, usjevi rastu, zriju i hrane ljude.

Kontrast između usjeva i metala podsjeća me na Božje riječi: »Gle, Damask iščezava kao grad, postaje gomila razvalina« (r. 1). Jeremija nastavlja: »… jer si ostavio Boga svoga spasitelja… propada svaka žetva« (r. r. 10,11).To pretkazanje upozorava i nas danas na opasnost i jalovost razmišljanja da sami možemo bilo što učiniti. Bez Boga će djelo naših ruku postati »gomila razvalina«. No, pridružimo li se Bogu u onome što On čini, umnožit će naš trud i dati duhovnu hranu mnogima.

– Julie Ackerman Link

Bože, želim biti dio onoga što Ti radiš u svijetu. Bez Tebe sve što radim nije ništa. Vodi me, ojačaj me i upotrijebi me. Nahrani druge kroz mene.

»… bez Mene ne možete ništa učiniti.« – Isus (Ivan 15:5)

Izaija 17:7-11

7 U onaj će dan čovjek pogledati svojega Stvoritelja. Njegove su oči uprte u Izraelova Sveca. 8 Ne će više gledati žrtvenike, djelo svojih ruku. Ono što su napravili njegovi prsti, ne gleda više, idolske likove i sunčane stupove. 9 U onaj će dan biti ostavljeni njihovi gradovi kao razvaline Hivijaca i Amorejaca, što ih ostaviše zbog straha od Izraelaca. Bit će pustoš, 10 jer si ostavio Boga svoga spasenja i nisi mislio na stijenu svoje moći. Zato sadi samo krasne vrtove i presađuj u njih strane mladice! 11 Odmah posadi, da izrastu u dan kad ih posadiš! Drugo već jutro gledaj da procvate tvoj presad: ali propada svaka žetva u dan jauka i strahovite žalosti.