Grad utočište

01 kolovoz 2014

A ja ću pjevati Tvoju jakost, rano ujutro slavit ću Tvoje milosrđe jer si mi bio utočište i zaklon u dan nevolje.

Psalam 59:17

NA ulazu u jedan australijski grad dočekao nas je znak na kome je pisalo: »Dobrodošli svi koji tražite utočište i azil.« Te su me riječi dobrodošlice podsjetile na starozavjetne gradove utočišta. U ono su doba ti gradovi (pročitajte Brojevi 35:6) služili kao zaklon onima koji su nehotice ubili nekoga i trebali su zaštitu. Sam Bog je zapovijedio izraelskom narodu da neke gradove proglasi gradovima koji će pružati takvo utočište.

Ta se koncepcija ne odnosi samo na drevne Izraelce. Naprotiv, ti su gradovi slika Božje ljubavi za sve ljude. On sam želi biti naša sigurna luka. U Njemu se možemo skloniti za vrijeme nevolja, neuspjeha, tuge i gubitaka. U Psalmu 59:17,18 čitamo: »A ja ću pjevati Tvoju jakost, rano ujutro slavit ću Tvoje milosrđe jer si mi bio utočište i zaklon u dan nevolje. Jakosti moja, Tebi ću pjevati, jer Ti si mi, Bože, utočište, Bože, ljubavi moja!«

Za ranjena srce svih naraštaja »grad utočište« nije mjesto. Naš »grad utočište« je Osoba – Bog koji nas voli vječnom ljubavlju. Potražimo zaklon i odmor u Njemu.

– Bill Crowder

Stijeno spasa, primi me;

branik vječni, sakrij me!

Krv i voda Tvoja daj,

da pomognu mi u raj.

Naše je utočište Krist, Stijena spasa.

Psalam 59:10-18

10 Jakosti moja, na tebe ću gledatijer ti si mi, Bože, utočište!11 Bože moj, milosrđe moje!Nek me Bog predvodii nek da nasladu očima mojim nad protivnicima mojim.12 Ubij ih, moj narod nek to ne zaboravi!Raspi ih i satri svojom snagom!Štite naš, Gospode!13 Za grijeh njihovih usta, za riječi njihova jezikaneka se uhvate u svojoj oholosti!Za kletvu i laž koje izgovoriše.14 Istrijebi ih u gnjevu, uništi ih da ih nema!Neka spoznaju da Bog vlada u Jakovusve do zemaljskih krajeva!15 Uvečer se opet vraćaju,režu kao psi i skiću se gradom.16 Tumaraju okolo za hranomi ne nasitivši se, mrmljaju.17 A ja ću pjevati tvoju jakost,rano ujutro slavit ću tvoje milosrđejer si mi bio utočištei zaklon u dan nevolje.18 Jakosti moja, tebi ću pjevati,jer ti si mi, Bože, utočište,Bože, ljubavi moja!