Čvrsta veza

03 kolovoz 2014

Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Kristu Isusu.

Galaćanima 3:28

KADA je došao bravar otključati vrata mog automobila, doživio sam ugodno iznenađenje. Dok je radio, započeli smo razgovor i prepoznao sam topao poznati naglasak.

Pokazalo se da je moj spasitelj podrijetlom s Jamajke – zemlje koju sam često posjećivao i zavolio. To je neugodan događaj promijenilo u vrlo lijepo iskustvo. U neku ruku, bili smo srodne duše zbog zajedničke ljubavi prema tom divnom otočkom narodu.

Tada sam se sjetio još veće povezanosti – radost susreta s nekim i otkrića da ta osoba vjeruje u Krista. U nekim dijelovima svijeta to nije neobično jer ima mnogo vjernika, ali u zemljama gdje ima malo kršćana, radost susreta s nekime tko također ljubi Isusa tim je veća. Dirljivo je s nekime dijeliti slobodu od grijeha koju imamo u Kristu!

Sve koji su upoznali Krista povezuje čvrsta veza. Svi smo »jedan u Kristu« (r. 28) i to može unijeti svjetlost i u najmračniji dan. Slavimo Boga jer u Njemu imamo jedinstvo sa svima koji su ga upoznali kao Spasitelja.

– Dave Branon

Blažena veza ta i duh što spaja nas.

Krug naš povezan da bude dok ne dođe naš Spas.

Sva naša bremena zajedno nosimo.

Sa plačnim suze lijemo; u svemu jedno smo.

Zajedništvo u Kristu nas izgrađuje i povezuje.

Poslanica Efežanima 2:11-18

11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.