Naporni ljudi

07 kolovoz 2014

Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani… strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi.

Efežanima 4:1,2

U svojoj knjizi God in the Dock (Bog na optuženičkoj klupi) C. S. Lewis govori o ljudima s kojima teško izlazimo na kraj. Sebičnost, gnjev, ljubomora i štošta drugo često otežavaju naš odnos s njima. Nekada mislimo da bi život bio puno lakši kada ne bismo imali posla s tako napornim ljudima.

Tada Lewis naše oružje okreće protiv nas samih i kaže da upravo to Bog svakoga dana prolazi s nama. Evo što piše: »Vi ste upravo takva osoba. I vi ste takvi. Sva očekivanja i planovi drugih uvijek iznova dožive brodolom na vašem karakteru, kao što se vaše nade i planovi razbijaju na njihovom.«

Ta realna slika o nama samima trebala bi nas potaknuti da s drugima budemo strpljivi kao što je Bog strpljiv s nama.

U Poslanici Efežanima Pavao nas potiče da se oboružamo »sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi« (r. 2). Onaj tko je strpljiv lakše će izići na kraj s napornom osobom. Neće se ljutiti ili osvećivati. Naprotiv, on ili ona će to podnijeti pokazujući blagost i milosrđe usprkos ponašanju koje ih ljuti.

Ima li napornih ljudi u vašem životu? Zamolite Boga da im kroz vas iskaže ljubav.

– Dennis Fisher

Gledajte druge onako kako Bog gleda vas.

Poslanica Efežanima 4:1-12

1 Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, 2 sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi. 3 Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira. 4 Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva. 5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. 8 Zato govori:»Uziđe na visinu, odvede zarobljenei porazdijeli darove ljudima.«9 Što znači »uziđe«, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje? 10 Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve. 11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela.