Ohrabrujući primjer

12 kolovoz 2014

Kad dakle Ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge…dadoh primjer da i vi tako činite kao što Ja učinih vama.

Ivan 13:14,15

PRIČA se da je krajem 19. stoljeća, na poziv D. L. Moodyja, grupa europskih propovjednika doputovala na biblijsku konferenciju u Ameriku. Prije spavanja su, po običaju, ostavili obuću ispred vrata hotelske sobe očekujući da će je osoblje hotela očistiti. Kada je to Moody vidio, objasnio je organizatorima konferencije o čemu je riječ, no oni su ga samo zbunjeno gledali. Moody je bez riječi pokupio sve cipele i sam ih počeo čistiti. No, tada je neočekivano u sobu ušao njegov prijatelj i vidio što radi. Ubrzo su za to saznali i ostali. Sljedećih večeri uvijek bi netko drugi očistio sve cipele.

Moody je svojim primjerom poniznosti potaknuo druge da ga slijede. Apostol Pavao je Timoteju rekao: »Ti se dakle, sine moj, ugledaj u milost koja je u Kristu Isusu. Ono što si čuo od mene po mnogim svjedocima povjeravaj vjernim ljudima, koji će biti sposobni i druge naučiti!« (2 Timoteju 2:1,2) Kad imamo na umu da je naša snaga rezultat Božje milosti, to nas drži poniznima. U toj poniznosti prenosimo Božju istinu tako što svojim primjerom ohrabrujemo i potičemo druge da ga slijede.

Sam Isus je savršeni primjer služenja. Svoj je život dao za nas.

– Albert Lee

Poniznost je posljedica toga što poznajemo Boga i poznajemo sebe.

Druga posl. Timoteju 2:1-7

1 Molim dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zagovori, zahvaljivanja za sve ljude, 2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo tih i miran život u svakoj pobožnosti i čestitosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem, našim Bogom, 4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. 5 Doista, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. 6 On sebe dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u pravo vrijeme. 7 Za to svjedočanstvo ja sam postavljen kao propovjednik i apostol – istinu govorim, ne lažem – kao učitelj pogana u vjeri i istini.