Vjerovati unaprijed

18 kolovoz 2014

Govori onaj koji ovo svjedoči: »Da, dolazim brzo.« Amen. Dođi, Gospodine Isuse!

Otkrivenje 22:20

U njemačkom zarobljeničkom logoru tijekom Drugoga svjetskog rata nekolicina Amerikanaca uspjela je napraviti radio prijamnik. Jednog su dana na vijestima čuli da je Njemačka kapitulirala i da je rat završio. Budući da nisu imali nikakve veze s vanjskim svijetom, čuvari logora to nisu znali. Vijest se proširila logorom i zarobljenici su započeli slavlje. Tri su dana pjevali, mahali stražarima i šalili se za vrijeme jela. Kada su se četvrtog dana probudili, otkrili su da su Nijemci pobjegli. Čekanju je došao kraj.

Mnogi biblijski događaji govore o čekanju. Abraham je čekao da mu se rodi sin (pročitajte Postanak 12 – 21). Izrelski narod je čekao na izbavljenje iz Egipta. Proroci su čekali na ispunjenje onoga što su prorokovali. Učenici su čekali da se Isus pokaže kao moćni Mesija kojega su očekivali. Isusove posljednje riječi na kraju Otkrivenja, zadnje knjige u Bibliji, glase: »Da, dolazim brzo.« Nakon toga slijedi odzivna molitva: »Amen. Dođi, Gospodine Isuse!« (22:20). To još uvijek čekamo.

Često si postavljam pitanje: »Zašto smo tako često prestrašeni i zabrinuti dok čekamo? Možemo se ponašati poput onih zarobljenika prema vijesti u koju kažemo da vjerujemo. Konačno, što je vjera nego vjerovanje unaprijed koje će imati smisla samo gledano unatrag?

– Philip Yancey

Čekanje iskušava našu vjeru i zato čekamo u nadi.

Otkrivenje 22:12-21

12 Evo, dolazim brzo, i moja plaća dolazi sa mnom da dadem svakome po njegovim djelima. 13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.14 Blago onima koji peru svoju odjeću, jer će imati pravo na drvo života i da uđu na vrata u grad! 15 Van psi, vračari i bludnici, ubojice i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž!16 Ja Isus poslah svog anđela da vam ovo posvjedoči po Crkvama. Ja sam Davidov korijen i potomak, sjajna zvijezda Danica.«17 Duh i zaručnica govore: »Dođi!«Tko čuje, neka rekne: »Dođi!«A tko je žedan, neka dođe;i tko hoće, neka uzme vodu života besplatno.18 Svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige: ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi. 19 I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu, o čemu je pisano u ovoj knjizi.20 Govori onaj koji ovo svjedoči: »Da, dolazim brzo.« Amen. Dođi, Gospodine Isuse! 21 Milost Gospodina Isusa Krista sa svima!