Ruke k sebi!

02 studeni 2014Pročitajte: Psalam 46

2 Bog nam je utočište i zaštita,
najvjerniji pomoćnik u nevoljama.
3 Zato neka nas ne hvata strah ni kad se zemlja potresa
ni kad se gore ruše u srce mora,
4 ni kad buče i bjesne njegove vode,
ni kad se tresu gore od njegove sile.

5 Rijeka i pritoci njeni vesele grad Božji,
svetište, stan Višnjega.
6 Bog prebiva u njemu, ne će se poljuljati;
pomoći će mu Bog u osvit zore.
7 Pobunili se narodi, zaljuljala se kraljevstva.
On zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja.
8 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

9 Dođite i vidite Gospodnja djela
koji silne stvari učini na zemlji.
10 Prekida ratove do na kraj zemlje,
lomi lukove, prelama koplja, sažiže kola u ognju.
11 Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!
Slavit će me među narodima,
uzvisivati na zemlji.
12 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

Prestanite i spoznajte da sam Ja Bog!

Psalam 46:11

SJEĆAM se da sam se kao dječak volio natjecati u hvatanju jabuke zubima. Naravno, ruke su mi pritom bile svezane na leđima. Hvatati jabuku koja visi u zraku bez pomoći ruku frustrirajuće je iskustvo. To me uvijek iznova podsjeti na iznimnu važnost ruku – njima jedemo, odijevamo se, pozdravljamo i radimo gotovo sve što je nužno za život.

Tada sam pročitao 11. redak 46. psalma i učinilo mi se zanimljivim da ondje Bog kaže: »Prestanite i znajte da sam Ja Bog!« (r. 11 K. S.) Hebrejska riječ »prestati, biti miran« znači »prestati se truditi« ili doslovce »spustiti ruke uz tijelo«. Na prvi pogled, to se čini prilično opasnim savjetom jer kad se nađemo u nevolji, instinktivno ćemo nastojati ovladati situacijom i riješiti je u svoju korist. No, Bog ovdje zapravo kaže: »Ruke k sebi! Dopustite da Ja riješim vaš problem. Budite sigurni da je ishod u Mojim rukama.«

Ako znamo da trebamo spustiti ruke i dopustiti Bogu da djeluje, to nas može činiti ranjivima. Osim, naravno, kada vjerujemo da je Bog doista naše »utočište i zaštita, najvjerniji pomoćnik u nevoljama« (r. 2) i da »Gospod nad vojskama je s nama, utočište nam je Bog Jakovljev!« (r. 8)

Usred nevolja možemo biti mirni. Bog nas voli i brine se za nas.

– Joe Stowell

Kada svoje probleme stavimo u Božje ruke, On mir stavlja u naše srce.