Zatvorena vrata

13 sijecanj 2015Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 5:18 – 6:2

18 Ali je sve od Boga koji nas pomiri sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja. 19 Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe i povjerivši nam riječ pomirenja. 20 Poslanici smo u ime Krista jer Bog po nama zove. Molimo vas u ime Krista: pomirite se s Bogom! 21 Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u njemu.
1 Kao Božji suradnici opominjemo vas da ne primate uzalud Božju milost. 2 Jer govori:
»U pogodno vrijeme te usliših
i u dan spasenja pomogoh ti.«
Evo, sad je pogodno vrijeme! Evo, sad je dan spasenja!

U pogodno vrijeme te usliših i u dan spasenja pomogoh ti.

2 Korinćanima 6:2

BIIP, biip, biip. Zvučni i svjetlosni signal upozoravao je putnike da će se vrata vlaka uskoro zatvoriti. Neki su svejedno još uvijek trčali peronom ne bi li uhvatili vlak. Jednoga od njih su vrata priklještila. Srećom, ponovo su se otvorila i putnik je uspio ući. Pitam se zašto se ljudi izlažu tolikoj opasnosti kada će sljedeći vlak doći za 4 minute.

Postoje jedna daleko važnija vrata kroz koja moramo proći prije nego što se zatvore. To su vrata Božje milosti. Apostol Pavao piše: »Jer govori: ‘U pogodno vrijeme te usliših i u dan spasenja pomogoh ti’« (r. 2). Krist je došao i umro za naše grijehe. Otvorio nam je put pomirenja s Bogom i proglasio za nas dan spasenja.

Danas je taj dan. No, jednog će se dana vrata milosti zatvoriti. Onima koji su Ga primili i služili Mu, Krist će reći: »Dođite, blagoslovljeni mojega Oca! Primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od stvaranja svijeta!« (Matej 25:34) Za one koji Ga nisu primili, vrata će biti zatvorena. Naš odgovor Isusu Kristu određuje našu sudbinu. Isus nas danas poziva: »Ja sam vrata. Tko uđe kroza Me, spasit će se« (Ivan 10:9).

– Poh Fang Chia

O, dušo, danas uđi još na uska vrata ti.

Tad ćeš za život i za vijek ti izbavljen biti.

Nema dana boljeg od ovoga. Danas je dan da uđete u Božju obitelj.