Što novcem ne možete kupiti

04 veljaca 2015Pročitajte: Poslanica Efežanima 1:3-14

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu. 4 U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim. 5 U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje. 6 Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome. 7 U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti, 9 očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu; 10 da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji.
11 U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje 12 da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista. 13 U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom. 14 On je zalog naše baštine za stečeno otkupljenje, na hvalu njegove slave.

 

U Njemu imamo otkupljenje Njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu Njegove milosti.

Efežanima 1:7

PREMA riječima Michaela Sandela, autora knjige Što novcem ne možete kupiti, ima sve manje stvari koje novcem ne možete kupiti. Za 90 dolara možete noćiti u zatvorskoj ćeliji, možete ubiti zakonom zaštićenoga crnog nosoroga za 250.000 dolara ili dobiti broj mobitela svoga liječnika za 1500 dolara.

Ipak, postoji jedna stvar koju ne možete kupiti. To je otkupljenje – sloboda od grijeha. Kada je apostol Pavao počeo pisati o Božjem veličanstvenom planu spasenja, po Isusu Kristu i Njegovu uskrsnuću, ushićeno je rekao: »U Njemu imao otkupljenje Njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu Njegove milosti. Nju nam obilno udijeli sa svom mudrošću i razumijevanjem« (r. r. 7,8).

Isusova smrt na križu bila je visoka cijena oslobođenja od grijeha. Samo je On mogao platiti tu cijenu jer je savršeni Božji Sin. Spontani odgovor na takvu besplatnu, ali dragocjenu milost je slavljenje iz dubine srca i potpuno predanje Bogu koji nas je otkupio žrtvom Isusa Krista (r. r. 13,14).

Veličajmo Boga – On je došao da nas oslobodi!

– Marvin Williams

Moga Spasa želim dičit, silnu ljubav Njegovu.

On pomaže nam pobijedit grijeh, te smrt i napast zlu.

Samo je Isus svojom smrću mogao platiti našu slobodu.