Božja riječ među nama

13 veljaca 2015Pročitajte: Psalam 119:17-24

17 Budi dobrostiv sluzi svojemu da živim,
da čuvam tvoje riječi!
18 Otvori mi oči da gledam
čudesa tvoga Zakona!
19 Došljak sam na zemlji,
ne skrivaj svojih zapovijedi od mene!
20 Od čežnje gine duša moja
u svako doba za tvojim naredbama.

21 Zaprijetio si oholima,
prokleti koji ostaviše tvoje propise.
22 Udalji od mene porugu i prezir;
jer čuvam tvoje zapovijedi.
23 Makar se knezovi sastaju i vijećaju protiv mene,
tvoj sluga razmišlja o naredbama tvojim.
24 Jer su tvoje upute moja naslada, moji savjetnici.

Jer su Tvoje upute moja naslada, moji savjetnici.

Psalam 119:24

RIJEČ nam Božja dolazi u raznim oblicima. Propovijedi, čitanje i proučavanje Biblije u malim grupama, pjesme, članci i knjige donose nam Božje istine zapisane u Bibliji. No, ne smijemo previdjeti važnost osobne pobožnosti, čitanja i proučavanja Biblije.

Nedavno sam bio duboko dirnut usporednim, temeljitim proučavanjem Ponovljenog zakona i Govora na gori iz Evanđelja po Mateju 5 – 7. Oba odlomka sadržavaju kodeks vjerovanja: Deset zapovijedi (pročitajte Ponovljeni zak. 5:6-21 i Blaženstva (pročitajte Matej 5:3-12). U ponovljenom zakonu vidimo stari savez – Zakon koji je Bog želio da njegov narod izvršava. U Evanđelju po Mateju Isus nam pokazuje da je On došao ispuniti Zakon i postaviti načela novoga saveza koji nas oslobađa tereta Zakona.

Duh Sveti i Božja riječi nas podučavaju, osposobljavaju, upućuju, uvjeravaju i čiste. Rezultat toga je razumijevanje, kajanje, obnova i rast u Isusu. Teolog Philip Jacob Spener je napisao: »Što bolje poznamo Božju riječ, naša će vjera biti veća i donosit ćemo rod.« Zato ponovimo psalmistovu molitvu: »Otvori mi oči da gledam čudesa Tvoga Zakona!« (Psalam 119:18) Bože, pomozi nam da po Njemu živimo.

– David Egner

Otvori nam Ti oči, o Bože, želimo vidjeti Isusa Krista.

Uči nas slušati dragi taj glas, otvori nam Ti oči, o Bože.

Kada je Riječ Božja u nama, ona se prelijeva iz našega života.