Svijet koji ne vidimo

23 veljaca 2015Pročitajte: Knjiga Brojeva 22:21-31

21 I Bileam usta ujutro, osedla svoju magaricu i pođe s moapskim knezovima.
22 Ali se raspali gnjev Božji, zato što on pođe, i anđeo Gospodnji stade mu na put da ga zaustavi. A on je jahao na svojoj magarici. Pratila su ga oba njegova momka. 23 I kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci, skrene magarica s puta i pođe u polje. Bileam je tukao magaricu da je opet vrati na put. 24 A anđeo Gospodnji stade u tjesnac među vinogradima, gdje je s obje strane bio zid. 25 Kad magarica spazi anđela Gospodnjega, pritisne se uza zid i pritisne nogu Bileamovu o zid. I on ju je opet tukao. 26 Tada anđeo Gospodnji ode opet dalje i stade na jednom uskom mjestu, gdje se nije moglo skrenuti ni desno ni lijevo. 27 Kad magarica spazi anđela Gospodnjega, leže pod Bileamom na zemlju. Bileam se razljuti i stade tući magaricu štapom.
28 A Gospodin otvori usta magarici i ona reče Bileamu: »Što sam ti učinila da me tučeš već treći put?«
29 Bileam odgovori magarici: »Ti mi se još rugaš. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio.«
30 A magarica odvrati Bileamu: »Zar nisam tvoja magarica, na kojoj si jahao od kad sam tvoja do današnjeg dana? Jesam li ti kad takvo što učinila?« On odgovori: »Nisi.«
31 Tada Gospodin otvori oči Bileamu, tako da ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci. I on se nakloni i pade ničice na svoje lice.

… magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu.

Brojevi 22:23

JESTE li znali da samo na jednoj ruci imamo više mikroba nego što ima ljudi na zemlji? Ili da milijun mikroba stane u ušicu igle! Ti su jednostanični organizmi premali da bismo ih vidjeli bez mikroskopa, a ipak oni žive u zraku, tlu, čak i u našem tijelu. Stalno smo u dodiru s njima iako je njihov svijet izvan dosega naših osjetila.

Kao što je to otkrio prorok Bileam, i duhovni svijet je često nevidljiv nama ljudima. S dvojicom slugu išao je cestom kada je njegova magarica vidjela »anđela Gospodnjeg gdje stoji na putu s golim mačem u ruci« (r. 23). Da bi ga zaobišla, skrenula je u polje i pritisnula Bileamovu nogu o zid i zatim je, s njime na leđima, legla na zemlju. Bileam se razljutio i počeo ju je udarati. Nije shvatio da se događa nešto nadnaravno – dok mu Bog nije otvorio oči (r. 31).

Biblija nas uvjerava da duhovni svijet postoji i da ćemo se s njime susretati – i s dobrim i lošim stranama toga svijeta. Zato moramo paziti, moliti se i biti pripravni. Kao što Bog vlada svijetom koji vidimo, On vlada i svijetom koji ne vidimo.

– Jennifer Benson Schuldt

Sve što može slavi Te, kerubini serafini.

Pjevaju Ti slavopoj, s anđelima na visini.

Što s’ od vijeka bio Ti, ostat ćeš u vječnosti.

Sve vidljivo i nevidljivo podložno je Božjoj suverenoj vlasti.