Dosljedan život

27 veljaca 2015Pročitajte: Daniel 6:1-11

1 I Medijanac Darije zadobije kraljevstvo u dobi od šezdeset i dvije godine. 2 Svidjelo se Dariju da postavi nad kraljevstvom sto i dvadeset satrapa, koji su se razdijelili nad svim kraljevstvom, 3 i nad njima tri vrhovna predstojnika, kojima je pripadao i Daniel. Njima su satrapi trebali polagati račune, da ne bi kralj trpio štete u porezu. 4 Daniel se odlikovao iznad drugih vrhovnih činovnika i satrapa jer je u njemu djelovao viši duh. Kralj je pomišljao na to da ga postavi nad svim svojim kraljevstvom. 5 Tada su vrhovni činovnici i satrapi gledali da nađu bilo kakav povod za tužbu protiv Daniela u njegovoj službi. Ali nisu mogli otkriti nikakav povod ni pogrešku, jer je bio vjeran, i nije mu se mogla dokazati nikakva krivnja ili mana.
6 Tada su oni ljudi rekli: »Ne ćemo naći na tome Danielu nikakva povoda za tužbu, osim ako ga ne nađemo na njemu zbog zakona njegova Boga.« 7 Zato navališe na kralja vrhovni činovnici i satrapi i rekoše mu: »Kralju Darije, da si živ dovijeka! 8 Svi vrhovni činovnici u kraljevstvu, predstojnici i satrapi, savjetnici i zapovjednici složni su u tome, da se izda kraljevska zapovijed i odredi oštra zabrana, po kojoj se svaki koji za trideset dana upravi koju molbu bilo kojem bogu ili čovjeku osim tebi, kralju, mora baciti u lavlju jamu. 9 Dakle, kralju, potvrdi taj zaključak i potpiši pismo, da se ne može promijeniti po neporecivom medijsko-perzijskom zakonu!« 10 Nato potpisa kralj Darije pismo sa zabranom.

Tri puta na dan padao je na koljena, obavljao je molitvu i slavio svojega Boga, kao što je bio činio i prije.

Daniel 6:11

DOK sam proučavao knjigu proroka Daniela, palo mi je na pamet da je David lako mogao izbjeći da ga bace u lavlju jamu. Njegovi su mu ljubomorni suparnici postavili stupicu na babilonskom dvoru. Naime, bila je javna tajna da se svakoga dana molio svome Bogu (r. r. 1-11). Danijel je znao što mu spremaju i mogao se moliti u tajnosti dok se situacija ne smiri. Ali on nije bio takav.

»Kad je Daniel čuo da je pismo potpisano, ode u svoju kuću, gdje je u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora prema Jeruzalemu. Tri puta na dan padao je na koljena, obavljao je molitvu i slavio svojega Boga, kao što je činio i prije« (r. 11). Daniel se nije uplašio niti se pogađao s Bogom. Umjesto toga, nastavio je »kako je uvijek činio« (r. 11 K. S.). Nevolje i progonstvo ga nisu preplašili.

Mnogo sam naučio iz Danielove postojane privrženosti Bogu. Njegova je snaga dolazila od Boga kojemu je svakoga dana želio ugađati. Kada su došle nevolje, David nije morao promijeniti navike da bi se mogao nositi s njima. Jednostavno je ostao predan svome Bogu.

– David McCasland

Al’ tko se ko Daniel drži Boga svog,

s vjerom u riječ Njegovu pobijedit će zlog.

Bog nam daje snage da ustanemo u Njegovu obranu dok saginjemo glavu u molitvi.