Tada ćete se nasmijati

03 travanj 2015Pročitajte: Druga posl. Korinćanima 5:1-8

1 Uistinu znamo: kad se raskopa ova naša zemaljska kuća koja je kao šator, imamo zgradu od Boga, nerukotvorenu vječnu kuću na nebesima. 2 Doista, uzdišemo za tim da se povrh ovoga obučemo u svoje nebesko prebivalište, 3 samo da se nađemo odjeveni, a ne goli! 4 Dok smo u ovom šatoru, uzdišemo pritisnuti, jer se ne želimo svući, nego se obući, tako da život proguta što je smrtno. 5 A Bog nas upravo za to pripravlja i dade nam zalog Duha. 6 Tako se dakle čvrsto uzdamo, jer znamo: dok smo u tijelu, u tuđini smo, daleko od Gospodina; 7 jer putujemo u vjeri, a ne u gledanju. 8 Ali se čvrsto uzdamo i više volimo odseliti iz tijela i naseliti se kod Gospodina.

Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u Njemu.

2 Korinćanima 5:21

BUKA. Podrhtavanje. Pritisak. Meteori. Tim je riječima kanadski astronaut Chris Hadfield opisao svoje putovanje u svemir. Dok je raketa letjela prema međunarodnoj svemirskoj postaji, sila teža se povećavala i disanje je postalo otežano. I baš kada je pomislio da će se onesvijestiti, raketa je ušla u bestežinsko stanje. Umjesto da padne u nesvijest, prasnuo je u smijeh.

Njegove su me riječi podsjetile na posljednjih nekoliko dana prije smrti moje majke. Težina života povećavala se do trenutka kada više nije imala snage disati. Tada se oslobodila patnje i prešla u »bestežinsko stanje« neba. Zamišljam ju kako se nasmijala kada je prvi put udahnula u Isusovoj prisutnosti.

U petak koji zovemo »Velikim« nešto se slično dogodilo Isusu. Na Njega je Bog stavio teret grijeha cijeloga svijeta – prošlih, sadašnjih i budućih – sve dok više nije mogao disati. Tada je povikao: »Oče, u Tvoje ruke predajem svoj duh!« (Luka 23:46) Nakon što Ga je naš grijeh ugušio, Isus je od Boga ponovo primio život koji mu je povjeren i sada živi tamo gdje grijeh i smrt nemaju moć. Svi koji vjeruju Kristu jednog će Mu se dana pridružiti. Pitam se hoće li – kada se sjete svoga života – nasmijati.

– Julie Ackerman Link

Isusova žrtva pokazuje nam put k radosti neba.