Gdje možemo naći oslonac?

12 svibanj 2015Pročitajte: Druga knjiga o Samuelu 9

1 Jednoga dana upita David: »Živi li još tko koji je ostao od Šaulove kuće? Ja ću mu biti milosrdan zbog Jonatana.«
2 A bio je u kući Šaulovoj sluga po imenu Siba. Dozvaše ga k Davidu.
Kralj ga upita: »Jesi li ti Siba?«
On odgovori: »Jesam, tvoj sluga.«
3 Kralj upita: »Zar nitko više ne živi od Šaulove kuće? Ja ću mu iskazati milosrđe Božje.«
Siba odgovori kralju: »Živi još Jonatanov sin. On je hrom na obje noge.«
4 Tad ga upita kralj: »Gdje je?«
Siba odvrati kralju: »On je u kući Makira, Amielova sina, u Lo Dabaru.«
5 Tada posla kralj David i dade ga dovesti iz kuće Makira, sina Amielova, iz Lo Dabara. 6 I kad Meribaal, Jonatanov sin, Šaulov unuk, dođe k Davidu, pade on ničice na svoje lice i pokloni se.
David mu reče: »Meribaale!«
On odgovori: »Evo sluge tvojega!«
7 David nastavi: »Ne boj se! Jer ću ti ja zbog tvojega oca Jonatana iskazati milost i natrag ću ti dati sve imanje tvojega djeda Šaula. Ti ćeš sam zauvijek jesti za mojim stolom.«
8 Tada se on nakloni i reče: »Što je tvoj sluga da se tako brineš za mrtva psa kao što sam ja?«
9 Nato odredi kralj da dođe Šaulov sluga i zapovjedi mu: »Sve što pripada Šaulu i svoj njegovoj kući predajem sinu tvojega gospodara. 10 Ti ćeš mu sa svojim sinovima i slugama obrađivati polje i unositi žetvu, da sin tvog gospodara mogne živjeti. Meribaal, sin tvog gospodara, svagda će jesti za mojim stolom.« Siba je imao petnaest sinova i dvadeset slugu.
11 I obeća Siba kralju: »Kako gospodar kralj zapovijeda svom sluzi, točno će tako učiniti tvoj sluga. Meribaal može jesti za mojim stolom kao jedan od kraljevih sinova.« 12 Meribaal je imao maloga sina po imenu Mika. Svi koji su stanovali u Sibinoj kući bili su na službi Meribaalu. 13 Meribaal je boravio u Jeruzalemu, jer je uvijek jeo za kraljevim stolom. On je bio hrom na obje noge.

Ne boj se! Jer ću ti ja zbog tvojega oca Jonatana iskazati milost.

2 Samuelova 9:7

NA izlazu iz groblja Cindy je rekla: »Kako lijep sprovod!« Umrla je naša prijateljica Helen. Na ispraćaju su svi govorili o njezinoj veseloj naravi. No, za nju život nisu bili samo smijeh i šale. Njezin je nećak govorio o Heleninoj vjeri u Isusa i brizi za druge. Njega je primila u svoj dom kada je bio mlad i buntovan. Sada je u svojim dvadesetima o svojoj teti rekao: »Bila mi je poput majke. Nikada nije digla ruke od mene. Da nije bilo nje, siguran sam da bih prestao vjerovati.« Nevjerojatno! Kakav utjecaj! Helen se oslanjala na Isusa i željela je da Mu i njezin nećak vjeruje.

U Starome zavjetu čitamo kako je kralj David u svoj dom primio mladića Meribaala. Iskazao mu je milost zbog njegova oca Jonatana, svojega prijatelja, koji je poginuo u bitci (pročitajte 2 Samuelova 9:1). Meribaal je bio dijete kad je bježeći s dadiljom, nakon pogibije svoga oca, pao i ostao hrom (4:4). Bio je iznenađen da je kralju Davidu stalo do njega. Zato mu je rekao: »Što je tvoj sluga da se tako brineš za mrtva psa kao što sam ja?« (9:8) No, kralj ga je prigrlio kao sina (9:11).

Htjela bih biti takva osoba, a vi? Htjela bih voljeti druge i pomagati im da sačuvaju vjeru i kada sve izgleda beznadno.

– Anne Cetas

Bog većinu onoga što radi za ljude, radi kroz ljude.