U koga upiremo pogled?

20 svibanj 2015Pročitajte: Prva posl. Korinćanima 3:1-9

1 Ja vam, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. 2 Mlijeko sam vam davao da pijete, a ne hranu; jer još niste mogli, a ni sad još ne možete 3 jer ste još tjelesni. Zaista, dok među vama ima zavisti i prepiranja, niste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku? 4 Jer kad netko govori: »Ja sam Pavlov«, a drugi: »Ja Apolonov«, ne postupate li samo kao ljudi? 5 Tko je dakle Apolon, a tko je Pavao? Sluge po kojima ste primili vjeru, svaki kako mu je Gospodin dao. 6 Ja posadih, Apolon zali, a Bog dade te uzraste. 7 Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste. 8 A onaj koji sadi i koji zalijeva jedno su i svaki će primiti svoju plaću po svojemu trudu. 9 Mi smo naime Božji suradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.

Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere.

Hebrejima 12:2

NEDAVNO sam čuo kako jedna žena kaže za mladića komu je pomagala: »To je moj učenik.« Svim Kristovim učenicima je zapovijeđeno da druge učine učenicima, da im naviještaju radosnu vijest o Isusu i pomažu da duhovno rastu. No, vrlo je lako pozornost usmjeriti na sebe umjesto na Isusa.

Apostol Pavao je bio zabrinut jer je korintska crkva sve manje gladala na Krista. U to su vrijeme najpoznatija dvojica propovjednika bili Pavao i Apolon. Crkva je bila podijeljena. Jedni su govorili: »Ja slijedin Pavla.« Drugi: »A ja slijedim Apolona!« Pogled im je bio usmjeren na pogrešne osobe. Slijedili su učitelje umjesto Spasitelja. No, Pavao ih je ukorio: »Mi smo naime Božji suradnici.« Nije bitno tko sadi, a tko zalijeva jer samo Bog može dati da raste. Kršćani su »Božja njiva, Božja građevina« (pročitajte 1 Korinćanima 3:6-9). Vjernici u Korintu nisu pripadali ni Pavlu ni Apolonu.

Sam Isus nam zapovijeda: »Zato idite i počnite činiti mojim učenicima sve narode« (Matej 28:19). I pisac Poslanice Hebrejima nas podsjeća da upremo pogled »u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere« (12:2). Kada upiremo pogled u Njega, tada Ga veličamo; On je iznad svakoga ljudskog stvorenja i zadovoljit će sve naše potrebe.

– C. P. Hia

O, Isuse vrijedan si Tebe uvijek slaviti, dati čast i uvijek slaviti! Boljeg nema od Tebe, tom’ se duša raduje, tom’ se moja duša raduje!

Stavite Isusa prije svih.