Možete biti mirni

11 lipanj 2015Pročitajte: Knjiga Izlaska 14:10-14

10 Kad se približi faraon, a sinovi Izraelovi izbliže pogledaše i opaziše da Egipćani idu za njima, vrlo se uplašiše sinovi Izraelovi i zavapiše glasno Gospodinu za pomoć. 11 Rekoše Mojsiju: »Zar nema grobova u Egiptu pa nas odvede da pomremo u pustinji? Što nam to učini te nas izvede iz Egipta? 12 Zar ti ne rekosmo već u Egiptu: Pusti nas u miru! Mi hoćemo služiti Egipćanima!? Jest, bolje bi bilo za nas da služimo kao robovi Egipćanima, nego da izginemo ovdje u pustinji.«
13 A Mojsije odvrati narodu: »Ne bojte se! Čekajte samo i vidjet ćete da će vam Gospodin danas pomoći. Jer kako danas vidite Egipćane, ne ćete ih više vidjeti tako dovijeka. 14 Gospodin će se boriti za vas. Možete biti posve mirni.«

Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju je vaša snaga.

Izaija 30:15

NA početku svoga kršćanskog života često sam razmišljao o posvećenom životu i pitao se hoću li se barem jednu godinu uspjeti odhrvati staroj grješnoj naravi. No pomogao mi je ovaj biblijski redak: »Gospodin će se boriti za vas. Možete biti posve mirni« (Izlazak 14:14). To je Mojsije rekao Izraelcima koji su se netom oslobodili ropstva u Egiptu, a faraon i njegova vojska bili su im za petama. Naravno da su se bojali.

Kao mladog kršćanina, u svijetu punom iskušenja, ohrabrile su me te riječi. I sada, nekih 37 godina poslije, ostati miran i smiren, vjerovati Bogu u stresnim situacijama, još uvijek je ono za čime čeznem u svome kršćanskom životu.

»Prestanite i spoznajte da sam Ja Bog!« (Psalam 46:11), kaže psalmist. Kada ostanemo mirni, upoznajemo Boga koji »nam je utočište i zaštita, najvjerniji zaštitnik u nevoljama« (r. 2). Vidimo svoju nemoć bez Boga i uviđamo svoju potrebu da Mu se predamo, zato svatko od nas mora upamtiti »kad sam slab, onda sam jak« (2 Korinćanima 12:10).

Svakodnevno prolazimo stresne i uznemiravajuće situacije. Ali možemo biti sigurni da će Bog biti vjeran svome obećanju da će se pobrinuti za nas. Kada bismo samo naučili biti mirni!

– Lawrence Darmani

Bog će možda umiriti vaše oluje, ali češće će umiriti vas.