Kupovina s Liamom

23 lipanj 2015Pročitajte: Knjiga Postanka 3:14-19

14 Tada reče Gospodin Bog zmiji:
»Zato što si to učinila,
da si prokleta među svom stokom
i svim životinjama zemaljskim!
Na trbuhu ćeš svome puzati
i prah ćeš jesti sve dane svojega života.
15 Neprijateljstvo ću staviti
između tebe i žene,
između roda tvojega i roda njezina.
On će ti satrti glavu,
a ti ćeš mu raniti petu.«
16 Ženi reče:
»Mnoge ću ti muke zadati kad zatrudniš.
U bolovima ćeš rađati djecu,
a ipak ćeš žudjeti muža svojega,
koji će ti biti gospodar.«
17 Adamu reče:
»Zato što si popustio molbi svoje žene
i jeo s drveta za koje sam ti zapovjedio da s njega ne smiješ jesti,
zato neka je prokleta zemlja zbog tebe.
S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega.
18 Trnje i korov rađat će ti,
i ti ćeš jesti poljsko zelje.
19 U znoju ćeš lica svojega jesti kruh
dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet.
Jer si prah i u prah se vraćaš.«

On će ti satrti glavu, a ti ćeš mu raniti petu.

Postanak 3:15

MOJ sin Liam voli brati maslačke za svoju mamu. Ona nema ništa protiv toga. Ono što je za odrasle korov, za maloga je dječaka cvijet.

Jednoga sam dana poveo Liama u kupovinu. Dok smo se žurili pokraj odjela sa cvijećem, prstom je pokazao buket žutih tulipana. »Tata«, rekao je, »moraš kupiti te maslačke za mamu!« Njegov me savjet nasmijao. Naravno, njegova je mama to stavila na svoju Facebook stranicu. (Usput rečeno, kupio sam tulipane.)

Korov neke podsjeća na Adamov grijeh. Zbog toga što su jeli plod sa zabranjenog stabla, Adam i Eva su krivi za proklestvo koje je snašlo ovaj svijet – mukotrpan rad, bolan porođaj i konačno smrt (r. r. 16-19).

No, Liamov bezazleni pogled podsjetio me je na još nešto. I u korovu ima ljepote. Porođajne boli u sebi nose nadu. Smrt je u konačnici pobijeđena. »Rod«, potomak o kojem Bog govori u Postanku 3:15, ratovat će s rodom zmijinim. Taj je potomak sam Isus, koji nas je oslobodio prokletstva smrti (pročitajte Galaćanima 3:16).

Svijet trpi posljedice Pada, ali iznenađenje nas čeka na svakom koraku. Čak nas i korov podsjeća na obećano otkupljenje i Stvoritelja koji nas voli.

– Tim Gustafson

Sve stvoreno podsjeća nas na obećano otkupljenje.