Ime

16 srpanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.
24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

Ona će roditi Sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.

Matej 1:21

VEĆINA obitelji ima svoje obiteljske priče. U našoj je obitelji jedna od njih o tome kako sam dobio ime. Na samom početku braka, kako se čini, moji se roditelji nisu mogli složiti koje ime dati svojemu prvom sinu. Mama je htjela da se zovem Bill po tati, ali tata nije želio da mu se sin zove kao on s dodatkom Junior (Mlađi). Nakon duge rasprave našli su rješenje. Samo ako se sin rodi na tatin rođendan, dat će mu njegovo ime. Začudo, rodio sam se na tatin rođendan, dali su mi njegovo ime s dodatkom Junior.

Ljudi od pamtivijeka daju imena svojoj djeci. Dok se Josip još mučio s vijesti da je njegova zaručnica Marija trudna, anđeo mu je donio poruku od Oca o tome kako će se Dijete zvati: »Ona će roditi Sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha« (r. 21). Ne samo da će Njegovo ime biti Isus nego će ono objasniti razlog Njegova dolaska na zemlju: da uzme na sebe kaznu za naše grijehe koju mi zaslužujemo. Svrha Njegova dolaska, naše otkupljenje, sažeto je jedinstvenim i savršeno odabranim Imenom.

Neka želja našega srca bude da živimo na slavu Njegova divnog imena!

– Bill Crowder Jr.

To ime ima silnu moć, savladalo je grijeha moć.

Sad grješnik može Bogu doć, kroz slavno ime »Isus«.

Isus: Njegovo ime i Njegovo poslanje su jedno te isto.