On je pronašao mene

31 srpanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.

Luka 19:10

RADNJA filma Čudesna milost događa se krajem 18. stoljeća. Glavni lik je William Wilberforce, političar kojega je vjera u Krista potaknula da svoj novac i snagu upotrijebi za okončanje trgovanja robljem u Engleskoj. U jednoj ga sceni njegov sobar zatiče na molitvi i pita: »Gospodine, jeste li pronašli Boga? Wilberforce mu odgovara: »Mislim da je On pronašao mene.«

Biblija opisuje ljudski rod kao tvrdoglave zalutale ovce. Čitamo: »Svi smo mi kao ovce lutali naokolo. Svaki je išao svojim vlastitim putem« (Izaija 53:6). Zapravo, ta je samovolja u nama tako duboko ukorijenjena da je apostol Pavao napisao: »Nema pravedna, nema nijednoga; nema razumna, nema ga koji traži Boga… Svi zastraniše« (Rimljnima 3:10-12). Zbog toga je Isus došao. Mi Ga nikada ne bismo potražili pa je On došao potražiti nas. Isus je svoje poslanje opisao ovim riječima: »Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno« (Luka 19:10).

Wilberforce je bio potpuno u pravu. Isus je došao potražiti nas jer, da je ovisilo o nama, mi Ga nikada ne bismo pronašli. To je očiti dokaz Stvoriteljeve ljubavi prema svojemu stvorenju. On nas traži i želi da budemo Njegovi.

– Bill Crowder

Sad slavim milost beskrajnu što grješnog spasi me.Izgubljen lutah, nađen sam, slijep bijah vidim, gle! John Newton