Svrha rutine

27 kolovoz 2015Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 9:19-27

19 Doista, premda sam slobodan od sviju, svima sam sebe učinio slugom da ih više pridobijem. 20 Židovima sam bio kao Židov da pridobijem Židove; onima koji su pod Zakonom bio sam kao pod Zakonom, premda sam nisam pod Zakonom, da pridobijem one koji su pod Zakonom. 21 Onima koji su bez Zakona kao da sam bez Zakona, premda nisam bez Božjega zakona, nego sam u Kristovu zakonu, da pridobijem one koji su bez Zakona. 22 Slabima sam bio slab da slabe pridobijem; svima sam bio sve da svakako neke spasim. 23 A sve činim zbog evanđelja, da bih imao udio u njemu.
24 Ne znate li da u trkalištu svi trče, ali jedan dobiva nagradu? Tako trčite da dobijete! 25 A svaki koji se bori, od svega se odriče: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. 26 Ja dakle tako trčim, ne kao na nesigurno; tako se borim, ne kao onaj koji udara u vjetar. 27 Nego trapim svoje tijelo i zarobljavam ga da tako, nakon što sam drugima propovijedao, sam ne budem isključen.

Ja dakle tako trčim, ne kao na nesigurno; tako se borim, ne kao onaj koji udara u vjetar.

1 Korinćanima 9:26

SAT koji sam vidio u Britanskom muzeju u Londonu je zorna slika pogubnosti rutine. Mala čelična kuglica putuje žljebovima preko nagnute čelične ploče dok ne dođe na drugu stranu. Tada prelazi u žljeb koji vodi u obrnutom smjeru što ploču postupno vraća u prvotni položaj. Promjena smjera kretanja kuglice po čeličnoj ploči, koja se pritom naginje s jedne na drugu stranu, pomiče kazaljke sata. Svake godine čelična kuglica prijeđu 4000 metara naprijed-natrag, ali zapravo ne stiže nikamo.

Lako je osjećati se uhvaćenima u zamku dnevne rutine kada ne vidimo konačnu svrhu onoga što radimo. Apostol Pavao je čeznuo da bude učinkovit u naviještanju evanđelja Isusa Krista. »Ja dakle tako trčim, ne kao na nesigurno… ne kao onaj koji udara u vjetar« (r. 26). Sve može postati dosadno – putovanje, propovijedanje, podučavanje, a posebno boravak u tamnici. Ipak, Pavao je vjerovao da može služiti Kristu, svome Gospodinu, u svakoj situaciji.

Rutina postaje kobna kada u njoj ne vidimo svrhu. Pavao je vidio preko svake ograničavajuće okolnosti jer je trčao utrku vjere da dođe do cilja. Uključujući Isusa u svaki dio svojega života, Pavao je pronašao smisao u svakoj rutini. A to možemo i mi.

– David McCasland

Isus može našu rutinu promijeniti u smisleno služenje Njemu.