Tiranija savršenstva

03 rujan 2015Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 1:5 – 2:2

5 A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlo i u njemu nema nikakve tame. 6 Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a hodimo u tami, lažemo i ne činimo istine. 7 Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha. 8 Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama. 9 Ako priznajemo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. 10 Ako kažemo da nismo sagriješili, činimo ga lašcem, i njegova riječ nije u nama.
1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika. 2 On je pomirna žrtva za naše grijehe, i ne samo naše, nego i svega svijeta.

Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama.

1 Ivanova 1:8

LIJEČNIK Brian Goldman opsesivno se trudio postići savršenstvo u svome poslu. A onda je jednoga dana javno priznao kako je u sobi za prijam hitnih slučajeva pregledao ženu i nakon toga ju otpustio iz bolnice. Istoga dana medicinska sestra ga je pitala: »Sjećate li se žene koju ste poslali kući? Opet je ovdje.« Primljena je u bolnicu i potom umrla. To ga je toliko potreslo da se počeo još više truditi, da bi na kraju otkrio ono što svi znaju: savršenstvo je nemoguće.

Kao kršćani možda i mi imamo nerealna očekivanja i težimo savršenstvu. No, čak i ako uspijemo ostaviti takav dojam, naše misli i pobude nikada nisu potpuno čisti.

Ponovo pročitajmo 8. redak. Rješenje nije da skrivamo svoje grijehe i trudimo se još više, već da zakoračimo u svijetlo Božje istine i priznamo ih. »Ako li u svjetlu hodimo« kaže Ivan »kao što je On u svjetlu… krv Isusa, Njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha« (r. 7).

Danas dr. Goldmana smatramo začetnikom ideje »drukčijeg liječnika« koji se – u kulturi u kojoj se pogreške nerado priznaju – više ne muči pod tiranijom savršenstva. Takav liječnik otvoreno govori o svojim pogreškama i potiče druge da rade isto, s ciljem da broj pogrešaka bude sve manji. Zamislite kako bi bilo kada bismo mi kršćani bili poznati po tome da ne skrivamo svoje grijehe i ohrabrujemo jedni druge.

– Tim Gustafson

Iskrenost prema Bogu donosi oproštenje.