Zajedničkim snagama

04 rujan 2015Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:7-16

7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. 8 Zato govori:
»Uziđe na visinu, odvede zarobljene
i porazdijeli darove ljudima.«
9 Što znači »uziđe«, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje? 10 Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve. 11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

… sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom… te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Efežanima 4:16

DOK se ukrcavao u vlak u australskom gradu Perthu, čovjek se poskliznuo i noga mu je zapela između vagona i platforme perona na željezničkoj stanici. Nekoliko putnika mu je odmah priskočilo u pomoć. Zajedničkim su snagama odmaknuli vagon od platforme i zarobljeni je čovjek bio oslobođen! Glasnogovornik željeznice David Hynes je izjavio: »Svi su se latili posla. Udruživši snage spasili su nekoga od ozbiljne povrede.«

U 4. poglavlju Poslanice Efežanima čitamo da je Božji plan da zajedničkim snagama izgrađujemo Njegovu obitelj. Svakome od nas dao je posebni dar »milost po mjeri« (r. 7) s ciljem da sve »tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom… raste i izgrađuje se u ljubavi« (r. 16).

U Božjoj obitelji svatko nešto radi; nema gledatelja. U Njegovoj obitelji svi plačemo i smijemo se zajedno. Nosimo terete jedni drugih. Molimo se i ohrabrujemo jedni druge. Potičemo i pomažemo jedni drugima odbaciti grijeh. Pokaži nam danas, Oče, naš udio u pomaganju Tvojoj obitelji.

– Poh Fang Chia

Dok smo zajedno, Tvoj duh u nama djeluje.

Tako zajedno svi Tebe slavimo.

I dok srca svoja otvaramo Tebi,

blagoslov Tvoj spušta se.

Da dođemo tamo gdje Bog želi, trebamo jedni druge.