Riječi i djela

14 rujan 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 21:28-32

28 »Što vam se čini? Neki je čovjek imao dva sina. On ode k prvome i reče: Sine, idi i radi danas u vinogradu! 29 Ovaj odgovori: Da, gospodaru; ali ne otiđe. 30 Tada ode k drugome i reče isto tako. Ovaj odgovori: Ne ću. Ali poslije mu bi žao, i on ipak otiđe. 31 Tko je od te dvojice ispunio očevu volju?« Odgovoriše: »Drugi.« Tada im Isus reče: »Zaista, kažem vam: Carinici i bludnice dolaze prije vas u Božje kraljevstvo. 32 Ivan dođe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi niste vjerovali. Zato su mu carinici i bludnice vjerovali. Vi ste to vidjeli, ali se ipak poslije toga niste obratili i niste mu povjerovali.«

Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.

1 Ivanova 3:18

JEDAN od mojih učenika poslao mi je e-mail na koji sam morao žurno odgovoriti. Bio je kraj polugodišta i shvatio je da treba bolje ocjene ako se i dalje želi baviti sportom. Što da učini? Propustio je napisati neke zadaće pa sam mu dao dva dana da to napravi i popravi ocjenu. Odgovorio mi je: »Hvala! Napravit ću to.«

Dva dana – i zadani rok – su prošli, a ja nisam dobio ništa. On svoje riječi nije proveo u djelo.

Isus je ispričao zgodu o mladiću koji je učinio nešto slično. Otac mu je rekao da ide raditi u vinograd. On je rekao: »Da, gospodaru« (Matej 21:30). Ali nije to učinio.

Govoreći o toj priči s moralnom poukom, Matthew Henry zaključuje: »Pupoljci i cvjetovi nisu plodovi!« Pupoljci i cvjetovi naših riječi, koji bude očekivanje onoga što bismo mogli učiniti, prazni su bez ploda koji nastaje kada to i učinimo. Isus je tu priču namijenio ponajprije vjerskim vođama koji su govorili o poslušnosti, ali su je odbijali pokazati kroz pokajanje. No, to se odnosi i na nas. Kada slijedimo Boga »djelom i istinom« (1 Ivanova 3:18) – ne dajemo prazna obećanja – već veličamo svoga Gospodina i Spasitelja. Našim Mu djelima poslušnosti iskazujemo više ljubavi, poštovanja i hvale nego praznim riječima koje izgovaramo da bismo izgledali dobri.

– Dave Branon

Riječi su cvjetovi, djela su plod.