PrijateljI u 2 u noći

18 rujan 2015Pročitajte: Poslanica Kološanima 4:2-15

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 3 Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, 4 da ga navješćujem kako trebam govoriti! 5 Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom! 6 Vaša riječ neka je svagda ljubazna, začinjena solju, da znate odgovarati svakome kako treba!
7 Kako je meni, javit će vam sve Tihik, ljubljeni brat te vjerni služitelj i drug u Gospodinu. 8 Njega šaljem k vama upravo zato da upoznate kako je nama, i da utješi vaša srca, 9 s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je jedan od vas. Oni će vas obavijestiti o svemu kako je ovdje.
10 Pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, Barnabin nećak o kojemu primiste zapovijedi. Ako dođe k vama, lijepo ga primite. 11 Također vas pozdravlja Isus, zvani Just. Od onih koji su obrezani, jedini su oni moji suradnici za Božje kraljevstvo. Oni su mi bili utjeha.
12 Pozdravlja vas vaš Epafra, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja. 13 Zaista, svjedočim za njega da se mnogo trudi za vas i za braću u Laodiceji i Hierapolu.
14 Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
15 Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu, i Crkvu koja je u njezinoj kući!

… on se jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja.

Kološanima 4:12

PRIJATELJ mi je pričao o skupini ljudi koje povezuje snažna vjera u Krista. Jedna od njih, devedesettrogodišnja žena, je rekla: »Osjećam da svakoga od vas mogu nazvati u 2 sata u noći i ne moram se ispričavati ako trebam pomoć.« Bilo da je riječ o molitvi, konkretnoj pomoći u nekoj situaciji ili samo da netko bude uz vas, ti su prijatelji bezuvjetno odani jedni drugima.

Isti osjećaj predanosti zrači iz Pavlovih pisama sljedbenicima u Kolosima. Pišući im iz Rima, Pavao kaže da šalje Tihika i Onezima da ih ohrabre i utješe (r. r. 7-9). Aristarh, Marko i Just šalju im svoje pozdrave (r. r. 10,11). A za Epafru kaže: »… on se jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja« (r. 12). To im je jamčilo svekoliku pomoć i duboko ukorijenjenu ljubav.

Jeste li dio »grupe 2 u noći«? Ako jeste, zahvalite Bogu za odane prijatelje. Ako niste, zamolite Ga da vam pomogne pronaći nekoga s kime će vas povezivati spremnost da se molite i volite. I čini mi se da će vam se uskoro pridružiti i drugi. Dijelite Kristovu ljubav jedni s drugima.

Bilo što. Bilo kad. Bilo gdje. Sve u Isusovo ime!

– David McCasland

Sva naša bremena zajedno nosimo,

sa plačnim suze lijemo; u svemu jedno smo.

Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko svoj život položi za svoje prijatelje. Isus (Ivan 15:13)