Imamo voća!

02 listopad 2015Pročitajte: Jošua 24:2,8-14

2 reče Jošua svemu narodu: »Ovako veli Gospodin, Bog Izraelov: U staro doba prebivali su vaši praoci s one strane rijeke: Terah, Abrahamov i Nahorov otac, i štovali su druge bogove.
8 Nato sam vas doveo u zemlju Amorejaca, koji su prebivali s one strane Jordana. Kad su oni zaratili s vama, dao sam ih u vaše ruke. Uzeli ste njihovu zemlju, i ja sam ih ispred vas istrijebio. 9 Tada se podigao moapski kralj Balak, sin Siporov, i ratovao je protiv Izraela. On je pozvao Bileama, Beorova sina, da vas prokune. 10 Ali ja nisam htio poslušati Bileama. On vas je, štoviše, morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz njegove ruke. 11 Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jerihon. Tamo su ratovali protiv vas građani iz Jerihona, Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci. Ali sam ih dao u vaše ruke. 12 Poslao sam pred vama stršljenove. Oni su njih, dva amorejska kralja, protjerali ispred vas; ne tvoj mač i tvoj luk. 13 Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, i gradove koje niste gradili i u kojima se trebate samo nastanite. Vinograde i maslinike koje niste sadili dobili ste na uživanje. 14 Zato se sada bojte Gospodina i služite mu iskreno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili vaši oci s one strane rijeke i u Egiptu, i služite Gospodinu!

Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, i gradove koje niste gradili.

Jošua 24:13

MLADA je majka uzdahnula dok je od ostataka spravljala ručak za svoju trogodišnju kći. Bacila je pogled na praznu košaru za voće na stolu i glasno rekla: »Kada bismo berem imale voća, osjećala bih se bogatom!« Kći je to čula. Prošli su tjedni. Bog se pobrinuo za tu malu obitelj, ali majka je još uvijek bila zabrinuta. A onda je jednoga dana njezina kćerkica doskakutala u kuhinju. »Pogledaj, mama, bogate smo!« rekla je pokazujući punu košaru voća na stolu. Ništa se nije promijenilo osim što su kupile vrećicu jabuka.

Kada je Jošua, vođa Izraelskog narod, bio na samrti, prenio im je Božju poruku koja ih je podsjetila na sve što je Bog učinio za njih. Nakon što su »ostali dugo u pustinji« (r. 7), Bog im je rekao: »Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili, i gradove koje niste gradili i u kojima se trebate samo nastaniti. Vinograde i maslinike koje niste sadili dobili ste na uživanje« (r. 13). I Jošua je na tome mjestu postavio veliki kamen da Izraelce podsjeća da je Bog skrbio za njih (r. 26).

Poput Izraelaca i ta mala obitelj sada živi na drugome mjestu i uživa u plodovima voćaka koje su prije mnogo godina zasadili prijašnji vlasnici. Ako ih posjetite, u kuhinji ćete naći zdjelu voća. Ona ih podsjeće na Božju dobrotu i kako je trogodišnja djevojčica ojačala vjeru svoje obitelji.

– Tim Gustafson

Sjećanje na ono što je Bog učinio jučer, daje nadu i jakost za danas.